Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Ranodon sibiricus Kessler w Herpetarium Instytutu Zoologicznego PAN

Bielawski, R. 1972. Ranodon sibiricus Kessler w Herpetarium Instytutu Zoologicznego PAN. Przegląd Zoologiczny 16 (4): 443-447     AKWARIUM i TERRARIUM–AQUARIUM and TERRARIUM Ranodon sibiricus Kessler w Herpetarium Instytutu Zoologicznego PAN Ranodon sibiricus Kessler in the Herpetarium of the Institute of Zoology, P.A.S. RYSZARD BIELAWSKI W istniejącym od szeregu lat Herpetarium Instytutu Zoologicznego PAN w… read more »

Hodowla żmii nosorogiej, Vipera ammodytes (L.)

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXVIII, 3(1984) HERPETOLOGIA – HERPETHOLOGY Hodowla żmii nosorogiej, Vipera ammodytes (L.) Raising of the Sand viper, Vipera ammodytes (L.) KAJETAN GOSŁAWSKI Rynek 17, 64-600 Oborniki Wlkp. Jedną z najbardziej efektownych żmij występujących w Europie jest żmija nosoroga, Vipera ammodytes L., bardzo często mylnie nazywana piaskową, ponieważ nigdy nie występuje na terenach piaszczystych (Bannikow,… read more »

Połoz brązowoplamy cf. Coluber ravergieri nummifer Reuss., 1832 w polskich ogrodach zoologicznych

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXVI. 2 (1982) OGRODY ZOOLOGICZNE – ZOOLOGICAL GARDENS Połoz brązowoplamy cf. Coluber ravergieri nummifer Reuss., 1832 w polskich ogrodach zoologicznych Brown spotted coluber cf. Coluber ravergieri nummifer Reuss., 1832 in Polish zoological gardens JAN KOPCZYŃSKI, JAN ŚMIEŁOWSKI Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Warszawska 30, 09-402 Płock Zakład Ekologii i Etologii Zwierząt Instytutu Zoologii Stosowanej… read more »

Suplement CCXVI

Krzykawski, S., 1968, Obserwacje nad wylęgiem uklei (Alburnus alburnus) w Jeziorze Legińskim. Zesz. Nauk. WSR Olszt., 24 (3): 613 — 621.   Katedra Ichtiologii Zakład Biologii Ryb Kierownik Zakładu: prof. dr W. Cięglewicz Stanisław Krzykawski Obserwacje nad wylęgiem uklei (Alburnus albumus L.) w Jeziorze Legińskim Praca niniejsza mówi o wynikach obserwacji dotyczących okresu życia larwalnego… read more »

Suplement CCXV

Pelczarski, W. 1990 Food of yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (T. obesus) from the open waters of the Central Atlantic [Pokarm tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i opastuna (T. obesus) wód otwartych Środkowego Atlantyku]. Rep. Sea Fis. Inst. Gdynia, 22: 85-106. Abstract. Food contents from stomachs of 132 yellowfin and 23 bigeye tunas caught… read more »

Sidebar