Supplementum

Suplement CXLIII

Dziekońska Janina: Badania nad wczesnymi stadiami rozwojowymi ryb. II. Wpływ niektórych warunków środowiska na rozwój embrionalny leszcza (Abramis brama L. ) w Zalewie Wiślanym. Pol. Arch. Hydrobiol. T. 4: 1958 s. 193—205, tabl., bibliogr. J. Dziekońska Badania nad wczesnymi stadiami rozwojowymi ryb. II. Wpływ niektórych warunków środowiska na rozwój embrionalny leszcza (Abramis brama L.) w… read more »

Suplement CXLII

Horoszewicz, L., Bieniarz, K., Epler, P. 1981. Effect of Different Thermal Regimes on Reproductive Cycles of Tench Tinca tinca (L.). Part IV. Duration and Temperature of Spawnings. Pol. Arch. Hydrobiol. 28, 207-216. 6. SUMMARY On the basis of direct observations, control catches and histological examination of ovaries, periods were fixed and duration determined of consecutively… read more »

Suplement CXLI

Kamilov, Bakhtiyar G., 1994: Fecundity of eastern bream, Abramis brama orientalis Berg, from reservoirs in southern Uzbekistan. Acta Hydrobiologica. 36(2): 245-253 6. Polish summary Płodność leszcza, Abramis brama orientalis Berg ze zbiorników południowego Uzbekistanu Badano zdolności reprodukcyjne samic leszcza wschodniego w zbiornikach Talimardzhan (T), Utchkyzyl (U) i Yuzhnosurkhan (Y), położonych w południowym Uzbekistanie (ryc. 1)…. read more »

Suplement CXL

Przegląd Zoologiczny  XXXIII, 3 (1998), s. 475-476 Holčik J., Hensel K., Nieslanik J., Skácel L.: The Eurasian Huchen, Hucho hucho. Largest Salmon of the World. Wyd. Veda, Bratislava i Dr W. Junk Publ., Dordrecht, 1988, 242 str., 34 ryc, 29 kolorowych i czarnobiałych plansz, cena 50 Kčs. Egzystencja głowacicy, jak i sporej grupy i innych… read more »

Suplement CXXXIX

Życie: bezpłatny naukowo-popularny ilustrowany dodatek Głosu Narodu: dodatek do nr 138 „Głosu Narodu”, 1931, s. 5.   Jedno z ważniejszych zadań ochrony w Polsce O racjonalną opieką  nad głowacica w rzekach naszych Niestrudzony kierownik Pracowni Rybackiej Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, ogłasza znowu interesujący artykuł, oparty na własnych doświadczeniach, poświęcony sprawie wzrostu głowacicy… read more »

Sidebar