Supplementum

Suplement LVIII

Kosmos t. 33, 1984, s. 21-27 KRZYSZTOF BIENIARZ, PIOTR EPLER Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej Kraków ZMIANY PŁCI U RYB   Przed omówieniem zagadnienia zmian i kontrolowania płci u ryb konieczne jest chociaż bardzo pobieżne przypomnienie anatomiczno-genetycznych cech związanych z płcią. U ryb właściwych Teleostei w przeciwieństwie do ryb spodoustych i pozostałych kręgowców jajniki,… read more »

Suplement LVII

Wiedza i Życie. 1960 nr 28 (9 IX) s. 566-567 ORGAN TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ   ELEKTRYCZNE POŁOWY RYB STEFAN SĘKOWSKI Pierwsze nieudane próby zastosowania energii elektrycznej do połowów ryb dokonywane były na początku naszego wieku. Koszty zużywanej energii elektrycznej były ogromne. Po prostu statki, z których dokonywano prób, były pływającymi elektrowniami. Próby przeprowadzano oczywiście przy… read more »

Suplement LVI

Kosmos: Biologia, Tom 22, 1973, s. 175 RECENZJE G. H. Satchell; Circulation in fishes, Cambridge, at the University Press., 1971, str. X + 131, ryc. 12 (Cambridge Monographs in Experimental Biology 18) dol. 7. Niewielka ta książka jest źródłem informacji odnośnie anatomii i fizjologii krążenia krwi u ryb i kręgoustych. Data zamieszczona w przedmowie wskazuje,… read more »

Suplement LV

Nowe książki (7), 1991 s. 77-79 Biblioteka Narodowa (Warszawa) POPULARYZACJA WIEDZY Zuzanna Stromenger W WODZIE — OJCZYŹNIE ŻYCIA Władysław Ludynia ZASOBY MÓRZ I OCEANÓW Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. — 198 s.; 20 cm. — (Świat: biblioteczka geograficzna). — Egz. 15000 551.46:639.22:622 (26):502.5 Anna Stańczykowska EKOLOGIA NASZYCH WÓD Wyd. 2. — Warszawa: Wydawnictwa Szkolne… read more »

Suplement LIV

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN — POLONIA VOL. XVIII, 10 SECTIO C 1963 Z Katedry Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS Kierownik: doc. dr Mirosław Chicewicz  Jerzy BEGDON Studia morfometryczne nad certą Vimba vimba (L.) środkowej Wisły  I Część ogólna  Морфометрические исследования над Vimba vimba (L.) средней Вислы Частъ I. Общие сведения  Morphometrische… read more »

Sidebar