Supplementum

Suplement XXXIII

Kosmos, 1969. Tom XVIII, s. 179 — 180 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Biologia. Kronika naukowa O WZGLĘDNEJ STAŁOŚCI GATUNKU I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENIACH TAKSONOMII* Autor poprzedza rozważania na temat wewnątrzgatunkowych ugrupowań ogólną analizą poglądów na gatunek. Stwierdza, że poglądy współczesnych biologów* na ten temat, można w zasadzie sprowadzić do dwóch podstawowych koncepcji, związanych z ogólnymi… read more »

Suplement XXXII

Archiwum hydrobiologii i rybactwa: Archives d’hydrobiologie et ichthyologie 1926, Tom 1, Nr.3, s. 273 A. L. Wereszczagin G. J. К sistiematikie i biołogii gołomianki. (Sur la systématique et la biologie des Coméphorides). Compt. Rend. Acad. Sc. de l’URSS. Leningrad 1926. W liczącej około 40 gatunków ichtjofaunie Bajkału, najgłębszego i najbardziej genezą swą zagadkowego jeziora kuli ziemskiej,… read more »

Suplement XXXI

Reveche, Feliciano R. A preliminary study on the reproduction and feeding habits of Dermogenys viviparus Peters. Philippine Agriculturist 11: 181-190.   A PRELIMINARY STUDY ON THE REPRODUCTION AND FEEDING HABITS OF DERMOGENYS VIVIPARUS PETERS By FELICIANO R.  REVECHE   INTRODUCTION In the summer of 1921, Mr. D. Villadolid, of the Department of Entomology, College of… read more »

Suplement XXX

Kosmos, 1887, R. 1, s. 286-287 I. Rozprawy naukowe E. Janeta. Dr. Prof. Wiadomości zoologiczne Tęczownik Tygodnik niemiecki Das Ausland (1876, 297) podaje z pisma P. Carbonniera, przedstawionego paryskiej akademii umiejętności (Comptes rendues z 6go grudnia 1875) następującą wiadomość o tej zajmującej rybce. W r. 1873 wysłano z Kalkuty do Paryża przesyłkę żywych ryb, między… read more »

Suplement XXIX

Proceedings of the Zoological Society, 1960, 13, 29-38. On the life history of Colisa lalius (Ham.). By Late H.  K.  Mookerjee and S.  R.  Mazumder*, Department of Zoology,  University of Calcutta, (with twenty-three text-figures) (Ms. received August 17, 1957. Read May 5, 1960.) * Now Superintendent of Fisheries, Government of West Bengal. AUTHOR’S ABSTRACT The… read more »

Sidebar