Supplementum

Suplement XXVIII

Pakistan Journal of Science, 1950, 3(1) : 39-40.  Spawning behaviour and early stages  in the Development of a larvivorous  fish Colisa lalia Hamilton. Utility of Colisa lalia as a larvivorous fish has been demonstrated in the field and in the laboratory by experiments and observations extending over a period of twelve years (Hamid Khan 1943)…. read more »

Suplement XXVII

Kaj J. (1958b): Przebieg tarła ryb w dolnym odcinku rzeki Wełny. Pol. Arch. Hydrobiol., Warszawa, pp. 183 – 192. J. Kaj. Przebieg tarła ryb w dolnym odcinku rzeki Wełny Maszynopis otrzymano 5.II.1956 W wysuniętym w 1954 roku projekcie utworzenia rezerwatu rybnego w dolnym odcinku rzeki Wełny, prawobrzeżnym dopływie Warty w jej środkowym biegu, podane zostały… read more »

Suplement XXVI

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXXII, 2 (1988) O niektórych sposobach zachowania się ryb akwariowych w okresie tarła i opieki nad potomstwem On some patterns of behaviour among aquarium fish during spawning and fry care periods JAN WOJTASZEK Zakład Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław   Obserwacja zachowania się zwierząt zarówno w ich… read more »

Suplement XXV

Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, nr 4, Gdynia 1948. К. DEMEL DRUGA NOTATKA О ROZWOJU I ROZRODZIE BELONY W NASZYM MORZU Pierwsze dane jakie zebrałem о rozrodzie belony w naszych wodach przybrzeżnych, ogłosiłem w r. 1937 w numerze 2 „Biuletynu Stacji Morskiej”. Dane te w zwięzłej formie podały fakt niewątpliwie stwierdzony, że belona zjawiająca… read more »

Suplement XXIV

O rybach od Polonii kanadyjskiej   1. Bass wielkogębowy, Micropterus salmoides Largemouth bass należy do najbardziej popularnych ryb wśród wędkarzy północnoamerykańskich. Dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym mógł być szeroko introdukowany i obecnie występuje we wszystkich stanach USA z wyjątkiem Alaski. Popularność swoją zawdzięcza również agresywnemu charakterowi i waleczności, atakuje najróżniejsze przynęty, tak naturalne jak i sztuczne. Jest największym przedstawicielem… read more »

Sidebar