Supplementum

Suplement XXIII

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl/ WSZECHŚWIAT. Tom VI. Nr 14. 3 Kwietnia 1887 r. s. 214-215 TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.   GNIAZDO CIERNIKA MORSKIEGO¹) (SPINACHIA VULGARIS. FLEM). ___________ Wiadomo powszechnie, że pewna liczba ryb pielęgnuje dość starannie złożoną przez siebie ikrę; jedne ryby strzegą ikry złożonéj oddzielnie, inne znoszą ją do gniazd w… read more »

Suplement XXII

SPRAWOZDANIA WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 43/B 1988, s. 49-52 POSIEDZENIE DNIA 28 KWIETNIA   ZBIGNIEW JARA Narząd słuchu ryb Komunikat Rozpatrywanie budowy i funkcji narządu słuchu ryb z porównawczego punktu widzenia należy rozpocząć od stwierdzenia, że: 1° ośrodek pośredniczący w przenoszeniu fali dźwiękowej jest u ryb znacznie bardziej gęsty aniżeli powietrze, 2° u ryb, jako u… read more »

Suplement XXI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Seria II, zeszyt 7. Łódź 1960, str. 123—139 Tadeusz Penczak REGENERACJA PŁYTEK BOCZNYCH, PŁETW I KOLCÓW U CIERNIKA (GASTEROSTEUS ACULEATUS L.) Pamięci Drogiego Nauczyciela Profesora Dr Tadeusza Wolskiego WSTĘP Zdolność do regeneracji płetw, kolców, łusek i niektórych elementów kostnych u ryb znana jest już z licznych prac w literaturze… read more »

Suplement XX

Przegląd Zoologiczny, VI, 1, 1962, 48-49. Polskie Towarzystwo Zoologiczne Znaczenie regeneracji płytek bocznych dla taksonomii ciernika (Gasterosteus aculeatus L.). Significance of the regeneration of lateral plates for the taxonomy of the Three-spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) TADEUSZ PENCZAK Wytłumaczenie przyczyn indywidualnej zmienności ciernika przysparza dużo kłopotów pracującym nad tym zagadnieniem zoologom. Zakres zmienności niektórych cech przeliczalnych… read more »

Suplement XIX

Przegląd Zoologiczny, VI, 1, 1962. Polskie Towarzystwo Zoologiczne Krytyki i oceny s. 106-108   Berta Baggerman: An experimental study on the timing of breeding and migration in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.).  Arch. Néerl. de Zoologie, Leiden 1957, 12, 2, pp. 105-318, tab. 10, rys. 22 Spośród przedstawicieli gromady ryb tylko nielicznym gatunkom poświęcono tak… read more »

Sidebar