Supplementum

Suplement III

Kosmos: Biologia, Tom 18 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Państwowe Wydawn. Naukowe, 1969 RECENZJE Wahlert G. v., Latimeria und die Geschichte der Wirbeltiere. Eine evolutionsbiologische Untersuchung. G. Fischer Verlag, Stuttgart 1968, str. VIII + 125, 63 ryc. (Fortschritte der Evolutionsforschung Bd. IV).  Cena nie podana. Przeszłość kręgowców jest poznana nieporównanie dokładniej od historii  innych grup… read more »

Suplement II

-38-  KAROL STARMACH Jesiotr w wodach polskich i jego ochrona W rzekach zlewiska  północno-atlantyckiego, a więc także w Bałtyku żyje tylko jeden gatunek z rodziny jesiotrowatych,  mianowicie jesiotr zachodni albo atlantycki (Acipenser sturio L). Jest to ogromna ryba, dochodząca do 3,5 m długości i do 300 kg wagi, wędrująca na okres tarła do większych rzek,… read more »

Suplement I

– 536 – O nowych badaniach nad fauną Bajkału Dr. B. DYBOWSKI. Część IV. (Z 21 rysunkami w tekście).       W uprzednich sprawozdaniach moich o Bajkale, ogłoszonych w „Kosmosie”, podałem był dokładne referaty z kilku prac naukowych, dotyczących  materyału olbrzymiego, zebranego podczas ostatniej eksdedycyi prof. Korotniewa na Bajkał, którego faunę uznano powszechnie za najciekawszą najbardziej… read more »

Sidebar