Supplementum

Suplement CLXXXVIII

Chicewicz M., Mańkowska I., 1970. Rozwój zarodkowy szczupaka (Esox lucius L.). Rocz. Nauk rol. H-29-1: 27-52.   ROZWÓJ ZARODKOWY SZCZUPAKA (ESOX LUCIUS L.) Mirosław Chicewicz, Irena Mańkowska Wyższa Szkoła Rolnicza, Zakład Anatomii i Embriologii Ryb, Olsztyn — Kortowo i Uniwersytet im. M. C. Skłodowskiej, Katedra Zoologii Ogólnej i Doświadczalnej, Lublin Kierownik Katedry: doc. dr Mirosław… read more »

Suplement CLXXXVII

BIOLOGIA XXXIII — NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE — ZESZYT 70 — 1989 Instytut Biologii Zakład Histologii i Embriologii Rozmiary powierzchni przewodu pokarmowego młodych szczupaków (Esox lucius L.) The dimensions of the alimentary canal surface area in young pikes (Esox lucius L.) ANDRZEJ PRZYSTALSKI, JUSTYNA KATARZYNA SZCZEPANIAK Synopsis. The external and internal surface area of the alimentary canal… read more »

Suplement CLXXXVI

  Zalachowski, W., 1970, Biologia rozwoju larw szczupaka w grupie Jezior Legińskich. Roczn. Nauk roln., H-92 (3): 93 — 119. BIOLOGIA ROZWOJU LARW SZCZUPAKA W GRUPIE JEZIOR LEGIŃSKICH Włodzimierz Załachowski Wyższa Szkoła Rolnicza, Katedra Biologii Ryb, Szczecin Kierownik Katedry: prof. dr Walerian Cięglewicz Synopsis. Results of research on the biology of pike (Esox lucius L.)… read more »

Suplement CLXXXV

Труды Мурманской биологической станции, Дальниые Зеленцы, Изд-во Академии наук СССР т. II, стр. 12—16, 1955. Е. В. Чумаевская-Сввтовидова НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД РАЗВИТИЕМ LIPARIS LIPARIS L. БАРЕНЦОВА МОРЯ Летом 1947 г., в период работ на Мурманской биологической станции Академии Наук СССР в Дальне-Зеленецкой губе, автор имел возможность получить небольшой материал по развитию Liparis liparis (L.). По… read more »

Suplement CLXXXIV

Ekologia polska 1963, t. 9, s. 338-340 RECENZJE Bennett, G. W. 1962 — Management of artificial lakes and ponds — New York, Reinhold Publishing Corporation, Chapman et Hall, Ltd., London, str. 283, fig. 40, tab. 17. Książka Bennetta, mająca charakter podręcznika, przeznaczona jest dla studentów oraz pracowników naukowych interesujących się zagadnieniami gospodarki rybackiej. Zawiera cały… read more »

Sidebar