Supplementum

Suplement CLXXVIII

Jakubowski, M., Byczkowska-Smyk, W. & Mikhalev, Y., 1969: Vascularization and size of the respiratory surfaces in the Antarctic white-blooded fish Chaenichthys rugosus Regan (Percoidei, Chaenichthyidae). — Zoologica Poloniae, 19, 303 — 317. UNACZYNIENIE I WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ODDECHOWYCH U ANTARKTYCZNEJ RYBY BIAŁOKRWISTEJ CHAENICHTHYS RUGOSUS REGAN (PERCOIDEI, CHAENICHTHYIDAE) STRESZCZENIE Stopień unaczynienia powierzchni oddechowych — skrzel, skóry i… read more »

Suplement CLXXVII

Wiktor K., 1958. Udział zooplanktonu w odżywiania się narybku i ryb planktonożernych w pelagialu Zalewu Szczecińskiego. The extent to which zooplankton forms the food of plankton-eating fish and fry in the pelagial of the Firth of Szczecin (Stettin Bay). – Ekologia Polska. Volume:(B)4(1): 31-34. (Polish with Englih summary).   DONIESIENIA TYMCZASOWE KRYSTYNA WIKTOR Morski Instytut… read more »

Suplement CLXXVI

Kukucz J.: Zarys biologii stawku w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. (Untersuchungen über die Biologie des Teiches im Botanischen Garten in Kraków). Prace Roln.-Leśne Pol. Akad. Umiej., 24, pp. 1—147 (137—145: dtsch. Zfssg.), 22 fig. (Ryby: pp.  125—125).     Ryby W dniu 25 czerwca, w czasie brania prób planktonowych złowiono za pomocą drapacza 9 egzemplarzy karasi,… read more »

Suplement CLXXV

Ruczkal-Pietrzak E., 1977. Wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego olejem dieslowym na aktywność arylosuofataz i katepsyn w mięśniu szkieletowym karasia (Carassius carassius L.). [The influence of the pollution of the water environment by diesel oil on the arylosulphates and catepsyn activity in the skeleton muscle of the Crucian Carp (Carassius Carassius L.)]. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i… read more »

Suplement CLXXIV

Разумовский В. И. Черная рыба с Чукотки. — Рыбн. хоз-во Дальн. Вост., 1931, No 11 — 12, стр. 127 ЧЕРНАЯ РЫБА С ЧУКОТКИ В. И. РАЗУМОВСКИЙ Сведения о ней в книге проф. Берга ограничиваются краткой заметкой, составленной на основании иностранных материалов. Смит, и Норденскьольд указывают, что черная рыба (Dallia pectoralis Bean.) есть на Чукотском полуострове,… read more »

Sidebar