Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CLXXV

Ruczkal-Pietrzak E., 1977. Wpływ zanieczyszczenia środowiska wodnego olejem dieslowym na aktywność arylosuofataz i katepsyn w mięśniu szkieletowym karasia (Carassius carassius L.). [The influence of the pollution of the water environment by diesel oil on the arylosulphates and catepsyn activity in the skeleton muscle of the Crucian Carp (Carassius Carassius L.)]. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i… read more »

Suplement CLXXIV

Разумовский В. И. Черная рыба с Чукотки. — Рыбн. хоз-во Дальн. Вост., 1931, No 11 — 12, стр. 127 ЧЕРНАЯ РЫБА С ЧУКОТКИ В. И. РАЗУМОВСКИЙ Сведения о ней в книге проф. Берга ограничиваются краткой заметкой, составленной на основании иностранных материалов. Смит, и Норденскьольд указывают, что черная рыба (Dallia pectoralis Bean.) есть на Чукотском полуострове,… read more »

Suplement CLXXIII

Twórczość, „Czytelnik”, 1971, s. 102-103.   LEKKA KSIĄŻKA Jerzy Putrament: Krajobrazy, Warszawa, „Czytelnik”, 1969; opracowanie graficzne: Jan S. Miklaszewski; str. 188. Krajobrazy Jerzego Putramenta nastręczyły recenzentowi pewną trudność, mianowicie możliwość różnorodnych ujęć. Gdy decydował się już na jedno, przypominał sobie, że Krajobrazy są jeszcze czymś innym. W ten sposób kolejno decyzje niejako rozpływały się. Bo… read more »

Suplement CLXXII

Nowe książki,  Wydania 161-184, 1957 Morze bez brzegów Jadwiga Wernerowa — Morze bez brzegów? To chyba tylko poetycka metafora. W rzeczywistości przecież takie morze nie mogłoby istnieć. Czyżby na pewno nie mogło? A jednak jest taki pokaźny przestwór słonych wód wśród oceanu zupełnie wyraźnie wyodrębniający się barwą, o swoistych stosunkach cieplnych, o całkiem innej przezroczystości…. read more »

Suplement CLXXI

Przyroda: pismo tygodniowe, illustrowane, poświęcone uprzystępnianiu wiedzy przyrodniczej z szerokim uwzględnieniem gieografji. R. 2, 1905 nr 46 (16 XII), str. 733-734. Ryby żyworodne. _____ Żyworodność wśród ryb nie jest bynajmniej zjawiskiem tak rzadkim, jak wielu, nietylko profanów, ale i przyrodników mniema. Spotyka się ona u wielu gatunków ryb spodoustych (Selachii), oraz u bardzo wielu przedstawicieli… read more »

Sidebar