Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CLV

Białokoz W. 1990 – Evaluation of the intensity and efficiency of bleak – Alburnus alburnus (L.) – feeding in Tajty Lake, Masurian Lakeland, Poland. Comparative analisis of methods. Ekol. pol., 38, 2, s. 163-183. 5. SUMMARY The paper presents the results of 3-year studies of the food passage period, food consumption and food utilization for… read more »

Suplement CLIV

Klimczyk-Janikowska. M., 1974, Pokarm i charakterystyka biometryczna krąpia (Blicca björkna L.) ze zbiornika zaporowego w Goczałkowicach [Food and biometric characteristic of the silver bream (Blicca björkna L.) from the reservoir at Goczałkowice]. Acta Hydrobiol., 16 (3—4): 241—254. Abstract — The food and biometry of the silver bream (Blicca björkna L.) from the reservoir at Goczałkowice… read more »

Suplement CLIII

Ekologia Polska, 1967, s. B, t. XIII, ss. 288-289 . RECENZJE HASLER, A. D. 1966 — Underwater guideposts — homing of salmon — The University of Wisconsin Press, Madison, str. 155, rys. 42, tab. 12. Ostatnio ukazała się w Stanach Zjednoczonych AP ciekawa monografia A. D. Haslera omawiająca obszernie mechanizmy kierujące bezbłędnie łososia po latach… read more »

Suplement CLII

PETHON, P., 1978: Age, growth, and maturation of natural hybrids between roach (Rutilus rutilus L.) and bream (Abramis brama L.) in Lake Øyeren, SE Norway [Wiek, tempo wzrostu i dojrzewanie naturalnego mieszańca płoci (Rutilus rutilus L.) i leszcza (Abramis brama L.) w jeziorze Øyeren, południowo-wschodnia Norwegia]. Acta Hydrobiologica 20(4): 281-295. STRESZCZENIE W pracy zbadano wiek,… read more »

Suplement CLI

Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, XL (1935), nr 5, s. 154-155. Posiedzenie Wydziału matematyczno-przyrodniczego z dnia 6 maja: Czł. M. Konopacki przedstawił pracę p. B. Konopackiej p. t. Studja histochemiczne nad rozwojem ryb. I. Wytwarzanie się żółtka u kiełbia (Gobio gobio) i karpia (Cyprinus carpio). Stosując metody histochemiczne, autorka zauważyła, że we… read more »

Sidebar