Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement XCV

PÓŁ WIEKU RAPANUI, Jerzy Putrament. Wydawnictwo CZYTELNIK Warszawa 1975 r. str. 320. KIEŁBIE Te małe, piaskowego koloru rybki, przez podręczniki wpisane między szkodniki, bo wyżerające ikrę cenniejszych gatunków, były u nas wyjątkowo szanowane. Świetne żywce, wysoko cenione przez szczupaki-smakosze, zgoła zaś jedyne w swoim rodzaju na okonie. Ta wysoka ocena spowodowała wytrzebienie podstawowych stad kiełbi…. read more »

Suplement XCIV

Roczniki Nauk Rol. i Leśn. Tom XVIII, 1927, s. 85-98 Edward Schechtel Pokarm powietrzny u pstrąga (Trutta fario L.) Z Zakładu rybactwa i łowiectwa Wydz. Roln.-Leśnego Uniw. Poznańskiego (Wpłynęło: 27. VII. 1927). Właściwość pstrągowatych, a zwłaszcza pstrąga strumiennego (T. fario L.), pobierania t. z. pokarmu powietrznego, t. z. chwytania owadów  spadłych z powietrza na powierzchnię… read more »

Suplement XCIII

Przegląd Zoologiczny, XXII, 1, 1978, s. 93-99 Krytyki i oceny K. A. Tatarinov: „Fauna chrebetnych zachodu Ukrainy. Ekologia, značennia, ochorona” . Vydavnyctvo Lviskoho Universytetu, 1973, str. 1-260, 8 kolorowych ilustracji, 60 fot., 26 ryc, 61 tabl. K. A. Tatarinov: Fauna of Vertebrata Western Ukraine. Vydavnyctvo Lvivskoho Universytetu, 1973, p. 1-260. Książka zawiera następujące rozdziały: posłowie,… read more »

Suplement XCII

Włodarczyk E., Wenne R. 1996. Mitochondrialny DNA i jego zastosowanie w zarządzaniu zasobami ryb. Biul. MIR, GDYNIA, 2(138): ss. 79-87, ISSN 0209-0708.   MITOCHONDRIALNY DNA I JEGO ZASTOSOWANIE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI RYB Ewa Włodarczyk i Roman Wenne Morski Instytut Rybacki, Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, Polska ABSTRACT. One of the tasks of population molecular genetics in… read more »

Suplement XCI

Przegląd techniczny, poświęcony sprawom przemysłu i techniki. 1984 nr 25, s. 42-43 Amatorzy ryb zapewne będą chcieli spędzić urlop nad morzem lub jeziorami, ale czy jeszcze długo tak będzie? Niestety już nie wszystkie ryby są zdrowe „jak ryba”. W artykule Stanisława Janiaka pt. „Ryby dają nam znak” czytamy, „silnie zanieczyszczone wody morskie i śródlądowe są… read more »

Sidebar