Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LXX

Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN oddział w Krakowie, 1963, s. 497-499 WYDZIAŁ II Komisja Biologiczna Czł. Z. Grodziński i prof. K. Starmach przedstawili pracę J. Orskiej pt. Nienormalności w kręgosłupach u szczupaka Esox lucius L. Wśród 37 szkieletów dorosłych okazów Esox lucius L., zebranych w latach 1957-62, u 4 (11%) natrafiono na anomalie w kręgosłupach…. read more »

Suplement LXIX

„Ochrona Przyrody” 1958,  T. 25, s. 96-110 Józef Kaj SIEĆ TARLISK OCHRONNYCH W DORZECZU WARTY A NETWORK OF PROTECTED SPAWNING GROUNDS IN THE WARTA RIVER BASIN   I. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYCZYN ZMNIEJSZAJĄCYCH RYBNOŚĆ WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH Obserwowane od szeregu lat zmniejszanie się zasobności rybnej w naturalnych zbiornikach słodkowodnych a więc w jeziorach i wodach płynących jest niewątpliwie wynikiem… read more »

Suplement LXVIII

Sbornik: Scientific papers. Technology of water. Oddil technologie vody, Volume 7, Part 1, Page 573. Вalоn, E. K.: Die Entwicklung der Fische bei ungünstigen Nahrungsbedingungen. Streszczenie: Rozwój ryb w niekorzystnych warunkach pokarmowych. Acta hydrobiologica (Kraków) 2 (2): 125 — 132, 4 text-figs. During the critical period  the larvae of fish need sufficient amount of convenient… read more »

Suplement LXVII

Kosmos: Biologia, 1980, T. 29, s. 411-416   IRENA MILCZAREK, ANTONI MURKOWSKI PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA CHOROBY GAZOWEJ U RYB HODOWANYCH W ZBIORNIKACH WODY PODGRZEWANEJ W Polsce, podobnie jak w innych przemysłowych krajach, szybko rośnie produkcja energii elektrycznej podwajając się co 8 lat. Warunki naturalne oraz zasoby surowcowe sprawiają, że ok. 98% energii elektrycznej wytwarza się w… read more »

Suplement LXVI

TOM XIX 1973 ZESZYT 1, S. 87-90 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE* II wyprawa biologów polskich na Antarktydę Wyprawę (fig. 1.) Zorganizował Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Neckiego PAN w Warszawie, pod kierunkiem i patronatem naukowym Prof. R. Z. Klekowskiego. Kierownikiem grupy był pracownik tegoż Instytutu, dr S. Rakusa-Suszczewski. Fig. 1. Plakietka wyprawy: symbol produktywności wód antarktycznych —… read more »

Sidebar