Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement L

Przegląd Zoologiczny.- 1990, R. 34, nr 2-3, s. 253-257    Urophysis — narząd neurohemalny ryb kostnoszkieletowych  Urophysis — the neurohemal organ of teleost fishes  JAROSŁAW BARSKI, MARIAN BICZYCKI Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice   Osobliwością układu neurosekrecyjnego ryb w odróżnieniu od pozostałych grup kręgowców jest występowanie w części… read more »

Suplement XLIX

Polskie Archiwum Hydrobiologii [Polish archives of hydrobiology] : 1995, vol: 42, number: 1-2, pages: 75-83   OVARY DEVELOPMENT IN JUVENILE TENCH, TINCA TINCA (L.), REARED IN DIFFERENT THERMAL CONDITIONS E. Pimpicka, A. Koryzno 5. SUMMARY Histological examinations of juvenile tench ovaries were carried out from 9th to 18th month of fish life. The fishes were… read more »

Suplement XLVIII

Wojsko i wychowanie: pismo żołnierzy zawodowych WP Wojsko Polskie. Departament Wychowania Wydawca –   Wydawn. „Czasopisma Wojskowe”   Rok 1997   Mądra ryba Będzie o rybiej mądrości i głupocie kłusowników. Głupocie, dzikiej zawziętości i przedziwnym przeświadczeniu o prawie do kłusowania. Dwuhektarowe jeziorko na Podlasiu leży na skraju wsi, opodal Buga, z którym połączone jest szerokim… read more »

Suplement XLVII

Roczniki nauk rolniczych. 1974, Tom 96:  s. 7-26. DOJRZEWANIE PŁCIOWE RYB (SYNTEZA LITERATURY  ŚWIATOWEJ) Krzysztof Bieniarz, Karol Opuszyński Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut Zoologii Stosowanej Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Władysława Niemczyk Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Gospodarki Stawowej, Żabieniec k. Warszawy Kierownik Zakładu: dr Julian Wieniawski   Synopsis. The course of sexual maturation in Teleostei… read more »

Suplement XLVI

Animal Kingdom. Volume 60, Issue 4, pp. 151-154 Publisher – New York Zoological Society, 1957   The Drifting Leaf that Is a Fish From Eigenmann & Allen, Biological Bulletin, Vol. 41, No. 5, 1921. Drawing by W. S. Atkinson. 2 1/2 x life-sized.   By MYRON GORDON   When William R. Allen, an ichthyologist of… read more »

Sidebar