Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement XV

Przegląd zoologiczny: Tom 4, 1960, 272-284.   Niektóre wiadomości dotyczące rozmieszczenia geograficznego i systematycznego stanowiska smoczkoustych i ryb środkowoeuropejskich * Some remarks on the geographical distribution and systematic position of Cyclostomes and Fishes of Central Europe ** OTA OLIVA Na faunę ryb Europy składa się według Berga (1933) 244 gatunki i 207 podgatunków. Europa nie… read more »

Suplement XIV

Przegląd zoologiczny: Tomy 6-7, 1962, 89-95 AKWARIUM i TERRARIUM– AQUARIUM and TERRARIUM Skrzeczyk pręgowany, Trichopsis vittatus (Cuvier et Valenciennes) 1831* ZYGMUNT LOREC  * Synonimy: Osphronemus vittatus Cuvier et Valenciennes, 1831; Trichopus striatus Bleeker, 1850; Osphromenus Striatus Guenther, 1860; Trichopsis striata Canestrini, 1860; Ctenops vittatus Bleeker, 1878; Wyjaśnienie nazwy: Trichopus = dawniejsza nazwa dla rodzaju Trichogaster, opsis (grec.) = wygląd;… read more »

Suplement XIII

AKWARIUM i TERRARIUM—QUARIUM and TERRARIUM Nowa forma Gymnocorymbus ternetzi (Blgr) A New Breeding From of Gymnocorymbus ternetzi (Blgr) MIROSŁAW CELLER Śląski Ogród Zoologiczny w Katowicach i Zakład Psychologii i Etologii Zwierząt UJ w Krakowie Pozyskanie nowych form hodowlanych w akwarystyce nie należy do wypadków częstych, a już zupełnie rzadko zdarza się u nas. Z prawdziwym… read more »

Suplement XII

Przegląd zoologiczny: Tomy 4-5, 1960 AKWARIUM i TERRARIUM—AQUARIUM and TERRARIUM  Okoń diamentowy — Enneacanthus gloriosus (Holbrook) 1855 The Diamond Perch — Enneacanthus gloriosus (Holbrook) 1855 ZYGMUNT LOREC Po raz pierwszy okonie diamentowe sprowadzili do Europy w 1895 roku: generał Depp w Odessie oraz Paul Nitsche w Berlinie i Paul Matte w Lanhwitz – każdy z… read more »

Suplement XI

Przegląd Zoologiczny, XIX. I, 1975, 97-98 AKWARIUM i TERRARIUM — AQUARIUM and TERRARIUM Skrzydlica Pterois volitans (L.) Scorpion Fish Pterois volitans (L.) ANDRZEJ BACZEWSKI Rodzina Scorpaenidae, do której należy ta interesująca ryba, obejmuje z kilkoma wyjątkami zwierzęta denne. Przedstawiciele jej charakteryzują się wielką głową i często ogromnym pyskiem, oraz licznymi wyrostkami na tułowi, głowie i płetwach. Są… read more »

Sidebar