Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CCV

Dabrowski, K. 1979. Feeding requirement of fish with a particular attention to common carp. A review. Besoins alimentaires des poissons avec référence particulière a la carpe commune. Addendum. Pol. Arch. Hydrobiol. 26:135-158. Présentation en langue française par  P. Luquet   SUMMARY Present-day information about the nutrient requirements of fish is reviewed. For the major part… read more »

Suplement CCIV

Epler, P., Bieniarz, K. and Horoszewicz, L. (1981a), Effect of different thermal regimes on reproductive cycles of tench (Tinca tinca L.). Part III. Histological characteristics of ovaries. Pol. Arch. Hydrobiol., 28, 197–205. 5. SUMMARY Investigations were carried out during the period 1974 — 1975 on the histological picture of the ovaries of tench from ponds… read more »

Suplement CCIII

Kozikowska Z., 1961. Wpływ środowiska na morfologię i biologię ryb. Sielawa, okoń, elementy wybrane. Ekol. Pol. A, 27: 541-678. III. Część 2. Okoń ……………………………………………………………………… 82 1. Materiał i metoda ……………………………………………………………………. 82 2. Charakterystyka zbiorników ………………………………………………………. 83 3. Charakterystyka ryb ……………………………………………………………….. 86 a. Uwagi ogólne ………………………………………………………………………… 86 b. Interpretacja wykresów i tabel; analiza morfologiczna ryb ………………………… read more »

Suplement CCII

Ильин, Б. С. Ихтиофауна Северной Америки как источник рекрутов для акклиматизации. Труды (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии), т. 43, 1960, с. 31-65. ТОМ XLIII. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 1960 ИХТИОФАУНА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ КАК ИСТОЧНИК РЕКРУТОВ ДЛЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ¹ Профессор Б. С. ИЛЬИН ¹ От редакционной коллегии настоящего… read more »

Suplement CCI

Naokoło świata, 1928, nr 46, s. 153-154. Z życia rybek w akwarjum Największą przyjemnością dla amatora hodowcy rybek w akwarium jest bezwątpienia możliwość rozmnażania tych rybek. Możliwość ta wydaje się jednakże niejednemu czemś niedoścignionem. A niesłusznie, w najmniejszem bowiem akwarjum można rozmnażać najpiękniejsze rybki egzotyczne i zapoznawać się najdokładniej z ich życiem w niewoli i… read more »

Sidebar