Supplementum

Suplement LXIII

Kosmos: Biologia, t. 20, 1971, s. 599-601 KRONIKA NAUKOWA НАУЧНАЯ ХРОНИКА Анджей Бачевски, Марек Липински — Рыбы в мантийной полости кальмаров — случайность или биологическое сообщество?   RYBY W JAMACH PŁASZCZOWYCH KALMARÓW – PRZYPADEK CZY ASOCJACJA BIOLOGICZNA? W roku 1948 P. H. Fischer opisał ciekawe zjawisko występowania ryb i skorupiaków w jamach płaszczowych kalmarów. W… czytaj dalej »

Suplement LXII

Skóra Stanisław, 1968, Wpływ krzyżówek zwrotnych między mieszańcami karpia (Cyprinus carpio L.) i karasia pospolitego (Carassius carassius L.) na wzrost i zmienność populacji potomnych [Auswirkung der Rückkreuzung zwischen Mischlingen von Karpfen Cyprinus carpio L.) und Karuschen (Carassius carassius L.) auf Wachstum und Variabilität der Nachkommenschafts-Populationen]. Acta hydrobiol., 10, 239-257. STRESZCZENIE Badania zostały przeprowadzone w dwóch… czytaj dalej »

Suplement LXI

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Seria II, zeszyt 10, Łódź 1961, str. 175—176 Antoni Kulamowicz PRZYPADEK HYPERTROFII NIEKTÓRYCH PROMIENI  W PŁETWIE GRZBIETOWEJ I OGONOWEJ  U  PHOXINUS PERCNURUS (PALL.) 1811 (CYPRINIDAE) Skłonność do hypertrofii płetw jest znanym zjawiskiem u Carassius auratus (L.) i została wykorzystana dla wyselekcjonowania odmian ozdobnych tego gatunku. Wśród innych gatunków ryb stwierdzono jak dotąd tylko… czytaj dalej »

Suplement LX

Ochrona przyrody,  1959, t.  26, s. 33—49 Karol Starmach  BIOCENOZY RZEK I ICH OCHRONA  BIOCOENOSES OF RIVERS AND THEIR PROTECTION WSTĘP Potoki i rzeki jako bioregiony wykazują w porównaniu z wodami stojącymi jezior i stawów znaczne różnice zarówno natury historycznej jak i ekologicznej. W historii ziemi rzeki są elementem długowiecznym i o wiele trwalszym niż… czytaj dalej »

Suplement LIX

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ W OLSZTYNIE Skrót: Abbrev.: Zesz nauk. WSR Olszt. Tom 23, Nr 555, Rok 1967 Katedra Ichtiologii Kierownik Katedry: prof. dr E. Grabda Bernard Kłyszejko Reakcje niektórych ryb słodkowodnych na zwiększone zawartości wolnego dwutlenku węgla  w środowisku W pracy nad wpływem wolnego dwutlenku węgla na reakcje kilku ryb słodkowodnych wykazano istnienie… czytaj dalej »

Sidebar