Supplementum

Suplement LXVIII

Sbornik: Scientific papers. Technology of water. Oddil technologie vody, Volume 7, Part 1, Page 573. Вalоn, E. K.: Die Entwicklung der Fische bei ungünstigen Nahrungsbedingungen. Streszczenie: Rozwój ryb w niekorzystnych warunkach pokarmowych. Acta hydrobiologica (Kraków) 2 (2): 125 — 132, 4 text-figs. During the critical period  the larvae of fish need sufficient amount of convenient… czytaj dalej »

Suplement LXVII

Kosmos: Biologia, 1980, T. 29, s. 411-416   IRENA MILCZAREK, ANTONI MURKOWSKI PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA CHOROBY GAZOWEJ U RYB HODOWANYCH W ZBIORNIKACH WODY PODGRZEWANEJ W Polsce, podobnie jak w innych przemysłowych krajach, szybko rośnie produkcja energii elektrycznej podwajając się co 8 lat. Warunki naturalne oraz zasoby surowcowe sprawiają, że ok. 98% energii elektrycznej wytwarza się w… czytaj dalej »

Suplement LXVI

TOM XIX 1973 ZESZYT 1, S. 87-90 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE* II wyprawa biologów polskich na Antarktydę Wyprawę (fig. 1.) Zorganizował Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Neckiego PAN w Warszawie, pod kierunkiem i patronatem naukowym Prof. R. Z. Klekowskiego. Kierownikiem grupy był pracownik tegoż Instytutu, dr S. Rakusa-Suszczewski. Fig. 1. Plakietka wyprawy: symbol produktywności wód antarktycznych —… czytaj dalej »

Suplement LXV

Ekologia Polska: Seria B, Referaty, dyskusje – Kwartalnik, 1956, t. 2, str. 58—60. EKOLOGIA ZAGRANICA Podstawy biologiczne regulowania składu gatunkowego ryb w zbiornikach śródladowych. Tiurin P. W. 1954. Biołogiczeskije obsnowanija riegulirowanija sostawa ryb wo wnutriennich wodojemach (Materiały sowieszczanija po problemie powyszenija rybnoj produktiwnosti wnutriennich wodojemow Karelo-Finskoj SSR) 62—75. Sprawa aktywnego wpływu człowieka na gospodarkę zbiorników… czytaj dalej »

Suplement LXIV

Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis: Protectio Aquarum et Piscatoria, No 16, Ann. 1988, s. 55-65 Katedra Rybactwa Janusz Guziur  CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH RYBACKIEGO ZAGOSPODAROWANIA  V. Nieużytki poeksplotacyjne surowców mineralnych * * Praca wykonana w ramach tematu budżetowego uczelni 06.04.510  Streszczenie Scharakteryzowano różne rodzaje nieużytków poeksploatacyjnych surowców mineralnych: piasek, żwir, glinę,… czytaj dalej »

Sidebar