Supplementum

Suplement LXXIII

INFORMATOR O WYNIKACH BADAŃ ZAKOŃCZONYCH W 1974 R. CZ. II, s. 178 20. J. Nabiałek: Atlas łusek płoci Rutilus rutilus (L.) o znanym wieku. Atlas of scales of roach Rutilus rutilus (L.) of know age. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Praca jest kontynuacją zalecenia Doradczej Komisji Rybactwa Śródlądowego (EIFAC, FAO), jako próba opracowania wzorcowych atlasów… czytaj dalej »

Suplement LXXII

„NURT” NR 10(8) 1970 s. 1-6 DIALEKTYKA WODY W KONIŃSKIM AKWARIUM Kiedy w maju 1970 roku potomek Goplan — strażnik Elektrowni „Pątnów” sprawdzał moją przepustkę podczas wjazdu na teren zakładu, starałem się szybko obliczyć… Około 12 milionów lat temu drzewa zmagazynowały otrzymaną od słońca energię promienistą. Energia przybyła z odległości 150 mln. kilometrów. Na dnie… czytaj dalej »

Suplement LXXI

NAOKOŁO ŚWIATA, 1931, nr 86, s. 137-142 , (2 ilustracje) Tajemnica oceanu Cicho i bez rozgłosu odbyła się równo rok temu w czerwcu wyprawa, w przeciwnym kierunku od podróży prof. Piccarda, bo w głąb oceanu. Pan William Beebe, przyrodnik, dyrektor wydziału badań tropikalnych przy Nowojorskiem Towarzystwie Zoologicznem, oddany pracom naukowym, dopiero dziś podzielił się z… czytaj dalej »

Suplement LXX

Sprawozdania z posiedzeń Komisji PAN oddział w Krakowie, 1963, s. 497-499 WYDZIAŁ II Komisja Biologiczna Czł. Z. Grodziński i prof. K. Starmach przedstawili pracę J. Orskiej pt. Nienormalności w kręgosłupach u szczupaka Esox lucius L. Wśród 37 szkieletów dorosłych okazów Esox lucius L., zebranych w latach 1957-62, u 4 (11%) natrafiono na anomalie w kręgosłupach…. czytaj dalej »

Suplement LXIX

„Ochrona Przyrody” 1958,  T. 25, s. 96-110 Józef Kaj SIEĆ TARLISK OCHRONNYCH W DORZECZU WARTY A NETWORK OF PROTECTED SPAWNING GROUNDS IN THE WARTA RIVER BASIN   I. UWAGI DOTYCZĄCE PRZYCZYN ZMNIEJSZAJĄCYCH RYBNOŚĆ WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH Obserwowane od szeregu lat zmniejszanie się zasobności rybnej w naturalnych zbiornikach słodkowodnych a więc w jeziorach i wodach płynących jest niewątpliwie wynikiem… czytaj dalej »

Sidebar