Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CLX

Klekowski, R. Z.. Korde, B. and Kaniewska-Prus, M. 1977. The effect of sodium salt of 2,4-D on oxygen consumption of Misgurnus fossilis L. During early embryonal development. Pol. Arch. Hydrobiol. 24, 413-421. 5. SUMMARY Study was made of the effect of herbicide: sodium salt of 2,4-D, on the oxygen consumption during early embryogenesis, from egg… czytaj dalej »

Suplement CLIX

Kulamowicz, A. 1975. On the laterotrichium and counting of the dermotrichia in pelvic fins of the lower Teleostei. Zoologica Poloniae, 25: 5-13. ON THE LATEROTRICHIUM AND COUNTING OF THE DERMOTRICHIA IN PELVIC FINS OF THE LOWER TELEOSTEI by ANTONI KULAMOWICZ With plates I-II Received for publication 28th March, 1974 Abstract: In the pelvic fins of… czytaj dalej »

Suplement CLVIII

Berichte Biochemie und Biologie, 1971, v.350, ss. 499-500. Stanisław Skóra and Jan Marian Włodek: The gudgeon (Gobio gobio L.) from the basins of the rivers Czarna Staszowska and Kamienna. (Die Gründel [Gobio gobio L.] in den Flußgebieten von Czarna Staszowska und Kamienna.) Acta hydrobiol. (Kraków) 13, 87 — 105 (1971). Die Flußgebiete der Czarna und… czytaj dalej »

Suplement CLVII

Malanowski Zbigniew: Fauna pasożytnicza brzany (Barbus barbus L.) ze środkowego biegu Wisły. The Parasitic Fauna of Barbel (Barbus barbus L.) from the Middle Course of the Vistula River. — Roczniki Nauk Rol. T. 58 : 1951 ss. 373—386. Streszczenie Praca niniejsza miała za zadanie poznanie ilościowego i jakościowego składu pasożytów brzany (Barbus barbus). Zbadano ogółem 91… czytaj dalej »

Suplement CLVI

Pliszka F., Dziekońska J., Backiel T., Kossakowski J. Włodek St, 1951, Badania nad odżywianiem się ryb w Wiśle. Rocz. Nauk rol., 57, ss. 203-236. Streszczenie Praca omawia stosunki pokarmowe leszcza (Abramis brama), krąpia (Blicca björkna), brzany (Barbus barbus) i certy (Vimba vimba), pozyskanych ze środkowego biegu Wisły, głównie z rejonu Warszawy; w odniesieniu do certy… czytaj dalej »

Sidebar