Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LXV

Ekologia Polska: Seria B, Referaty, dyskusje – Kwartalnik, 1956, t. 2, str. 58—60. EKOLOGIA ZAGRANICA Podstawy biologiczne regulowania składu gatunkowego ryb w zbiornikach śródladowych. Tiurin P. W. 1954. Biołogiczeskije obsnowanija riegulirowanija sostawa ryb wo wnutriennich wodojemach (Materiały sowieszczanija po problemie powyszenija rybnoj produktiwnosti wnutriennich wodojemow Karelo-Finskoj SSR) 62—75. Sprawa aktywnego wpływu człowieka na gospodarkę zbiorników… czytaj dalej »

Suplement LXIV

Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis: Protectio Aquarum et Piscatoria, No 16, Ann. 1988, s. 55-65 Katedra Rybactwa Janusz Guziur  CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH RYBACKIEGO ZAGOSPODAROWANIA  V. Nieużytki poeksplotacyjne surowców mineralnych * * Praca wykonana w ramach tematu budżetowego uczelni 06.04.510  Streszczenie Scharakteryzowano różne rodzaje nieużytków poeksploatacyjnych surowców mineralnych: piasek, żwir, glinę,… czytaj dalej »

Suplement LXIII

Kosmos: Biologia, t. 20, 1971, s. 599-601 KRONIKA NAUKOWA НАУЧНАЯ ХРОНИКА Анджей Бачевски, Марек Липински — Рыбы в мантийной полости кальмаров — случайность или биологическое сообщество?   RYBY W JAMACH PŁASZCZOWYCH KALMARÓW – PRZYPADEK CZY ASOCJACJA BIOLOGICZNA? W roku 1948 P. H. Fischer opisał ciekawe zjawisko występowania ryb i skorupiaków w jamach płaszczowych kalmarów. W… czytaj dalej »

Suplement LXII

Skóra Stanisław, 1968, Wpływ krzyżówek zwrotnych między mieszańcami karpia (Cyprinus carpio L.) i karasia pospolitego (Carassius carassius L.) na wzrost i zmienność populacji potomnych [Auswirkung der Rückkreuzung zwischen Mischlingen von Karpfen Cyprinus carpio L.) und Karuschen (Carassius carassius L.) auf Wachstum und Variabilität der Nachkommenschafts-Populationen]. Acta hydrobiol., 10, 239-257. STRESZCZENIE Badania zostały przeprowadzone w dwóch… czytaj dalej »

Suplement LXI

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Seria II, zeszyt 10, Łódź 1961, str. 175—176 Antoni Kulamowicz PRZYPADEK HYPERTROFII NIEKTÓRYCH PROMIENI  W PŁETWIE GRZBIETOWEJ I OGONOWEJ  U  PHOXINUS PERCNURUS (PALL.) 1811 (CYPRINIDAE) Skłonność do hypertrofii płetw jest znanym zjawiskiem u Carassius auratus (L.) i została wykorzystana dla wyselekcjonowania odmian ozdobnych tego gatunku. Wśród innych gatunków ryb stwierdzono jak dotąd tylko… czytaj dalej »

Sidebar