Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LX

Ochrona przyrody,  1959, t.  26, s. 33—49 Karol Starmach  BIOCENOZY RZEK I ICH OCHRONA  BIOCOENOSES OF RIVERS AND THEIR PROTECTION WSTĘP Potoki i rzeki jako bioregiony wykazują w porównaniu z wodami stojącymi jezior i stawów znaczne różnice zarówno natury historycznej jak i ekologicznej. W historii ziemi rzeki są elementem długowiecznym i o wiele trwalszym niż… czytaj dalej »

Suplement LIX

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ROLNICZEJ W OLSZTYNIE Skrót: Abbrev.: Zesz nauk. WSR Olszt. Tom 23, Nr 555, Rok 1967 Katedra Ichtiologii Kierownik Katedry: prof. dr E. Grabda Bernard Kłyszejko Reakcje niektórych ryb słodkowodnych na zwiększone zawartości wolnego dwutlenku węgla  w środowisku W pracy nad wpływem wolnego dwutlenku węgla na reakcje kilku ryb słodkowodnych wykazano istnienie… czytaj dalej »

Suplement LVIII

Kosmos t. 33, 1984, s. 21-27 KRZYSZTOF BIENIARZ, PIOTR EPLER Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej Kraków ZMIANY PŁCI U RYB   Przed omówieniem zagadnienia zmian i kontrolowania płci u ryb konieczne jest chociaż bardzo pobieżne przypomnienie anatomiczno-genetycznych cech związanych z płcią. U ryb właściwych Teleostei w przeciwieństwie do ryb spodoustych i pozostałych kręgowców jajniki,… czytaj dalej »

Suplement LVII

Wiedza i Życie. 1960 nr 28 (9 IX) s. 566-567 ORGAN TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ   ELEKTRYCZNE POŁOWY RYB STEFAN SĘKOWSKI Pierwsze nieudane próby zastosowania energii elektrycznej do połowów ryb dokonywane były na początku naszego wieku. Koszty zużywanej energii elektrycznej były ogromne. Po prostu statki, z których dokonywano prób, były pływającymi elektrowniami. Próby przeprowadzano oczywiście przy… czytaj dalej »

Suplement LVI

Kosmos: Biologia, Tom 22, 1973, s. 175 RECENZJE G. H. Satchell; Circulation in fishes, Cambridge, at the University Press., 1971, str. X + 131, ryc. 12 (Cambridge Monographs in Experimental Biology 18) dol. 7. Niewielka ta książka jest źródłem informacji odnośnie anatomii i fizjologii krążenia krwi u ryb i kręgoustych. Data zamieszczona w przedmowie wskazuje,… czytaj dalej »

Sidebar