Supplementum

Suplement CLIII

Ekologia Polska, 1967, s. B, t. XIII, ss. 288-289 . RECENZJE HASLER, A. D. 1966 — Underwater guideposts — homing of salmon — The University of Wisconsin Press, Madison, str. 155, rys. 42, tab. 12. Ostatnio ukazała się w Stanach Zjednoczonych AP ciekawa monografia A. D. Haslera omawiająca obszernie mechanizmy kierujące bezbłędnie łososia po latach… czytaj dalej »

Suplement CLII

PETHON, P., 1978: Age, growth, and maturation of natural hybrids between roach (Rutilus rutilus L.) and bream (Abramis brama L.) in Lake Øyeren, SE Norway [Wiek, tempo wzrostu i dojrzewanie naturalnego mieszańca płoci (Rutilus rutilus L.) i leszcza (Abramis brama L.) w jeziorze Øyeren, południowo-wschodnia Norwegia]. Acta Hydrobiologica 20(4): 281-295. STRESZCZENIE W pracy zbadano wiek,… czytaj dalej »

Suplement CLI

Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, XL (1935), nr 5, s. 154-155. Posiedzenie Wydziału matematyczno-przyrodniczego z dnia 6 maja: Czł. M. Konopacki przedstawił pracę p. B. Konopackiej p. t. Studja histochemiczne nad rozwojem ryb. I. Wytwarzanie się żółtka u kiełbia (Gobio gobio) i karpia (Cyprinus carpio). Stosując metody histochemiczne, autorka zauważyła, że we… czytaj dalej »

Suplement CL

Stanisław Bernatowicz: Effects of mowing on the occurrence of macrophytes in the Dgał Mały Lake — Wpływ koszenia na występowanie makrofitów w jeziorze Dgał Mały — Einfluß des Mähens auf die Makrophyten-Bestände des Sees Dgał Mały. Acta Hydrobiol. (Kraków) 7, 71—82 (1965). Größere Bestände von Makrophyten, insbesondere von Schilf, können die Fischerträge in Seen nachteilig… czytaj dalej »

Suplement CXLIX

Jerome V. Shireman, Karol Opuszyński, Grażyna Okoniewska G. 1988: Food and growth of hybrid bass fry (Morone saxatilis x Morone chrysops) under intensive culture conditions. Polskie Archiwum Hydrobiologii. 35(1): 109—117. 4. SUMMARY Bass species, Morone saxatilis and M. chrysops, as well as their crosses, are becoming of increasing importance in U. S. inland Fisheries. However,… czytaj dalej »

Sidebar