Supplementum

Suplement XVIII

Sprawozdania: Tom 1 Panstwowy Instytut Biologii Doswiadczalnej Imienia M. Nenckiego. Stacja Hydrobiologiczna, Lake Wigry – 1922  — 31 — ALFRED LITYŃSKI O WYBORZE POKARMU U RYB PLANKTONOŻERNYCH JEZIORA WIGIERSKIEGO. I. U k l e j a. — S t y n k a.  W jeziorze Wigierskiem, o ile mi wiadomo, żyje 5 gatunków ryb planktonożernych, t. zn…. czytaj dalej »

Suplement XVII

Przegląd Zoologiczny IV, 4, 1960, 297-303   Etologia rozrodu igliczni, Siphonostoma typhle L. Reproduction ethology of Siphonostoma typhle L. STANISŁAW KUJAWA Od kilku lat w Zakładzie Oceanografii Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni prowadzone są prace nad hodowlą zwierząt morskich w akwariach. Prace te nie ograniczają się tylko do zagadnień biologiczno-technicznych, ale dostarczają wiele interesującego materiału badawczego z… czytaj dalej »

Suplement XVI

Przegląd zoologiczny, IX, 1970, 66-69 ICHTIOLOGIA – ICHTHYOLOGY Heliotaktyzm młodych rybek jaskiniowych Anoptichthys jordani Hubbs et Innes Heliotaxis of Juvenile Cave Fish Anoptichthys jordani Hubbs et Innes RÓŻA GERTYCHOWA Niewiele było prac odnoszących się do zachowania ryb wobec światła. Niektóre dane dowodzą, że intensywność światła ma wpływ na pionowe i poziome rozproszenie się ryb z rodziny… czytaj dalej »

Suplement XV

Przegląd zoologiczny: Tom 4, 1960, 272-284.   Niektóre wiadomości dotyczące rozmieszczenia geograficznego i systematycznego stanowiska smoczkoustych i ryb środkowoeuropejskich * Some remarks on the geographical distribution and systematic position of Cyclostomes and Fishes of Central Europe ** OTA OLIVA Na faunę ryb Europy składa się według Berga (1933) 244 gatunki i 207 podgatunków. Europa nie… czytaj dalej »

Suplement XIV

Przegląd zoologiczny: Tomy 6-7, 1962, 89-95 AKWARIUM i TERRARIUM– AQUARIUM and TERRARIUM Skrzeczyk pręgowany, Trichopsis vittatus (Cuvier et Valenciennes) 1831* ZYGMUNT LOREC  * Synonimy: Osphronemus vittatus Cuvier et Valenciennes, 1831; Trichopus striatus Bleeker, 1850; Osphromenus Striatus Guenther, 1860; Trichopsis striata Canestrini, 1860; Ctenops vittatus Bleeker, 1878; Wyjaśnienie nazwy: Trichopus = dawniejsza nazwa dla rodzaju Trichogaster, opsis (grec.) = wygląd;… czytaj dalej »

Sidebar