Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LXXV

  Skóra S., 1964. Charakterystyka lina (Tinca tinca L.) ze zbiornika Goczałkowickiego, Acta Hydrobiol., 6, 2, 97—118. Podsumowanie wyników U lina podobnie jak i u innych ryb karpiowatych, występował nierówny wzrost w zależności od płci, samice rosły szybciej, a samce wolniej. Indeks ruchomy wykazuje, że średnia szybkość wzrostu wymiarów ciała malała z wiekiem. Współczynniki zmienności… czytaj dalej »

Suplement LXXIV

Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, T. 36, (1967), s. 233-239 BOGDAN WŁOSZCZYŃSKI  OKREŚLENIE WIEKU U OKONIA (PERCA FLUVIATILIS L.) Z Katedry Rybactwa Wiek okonia określa się na podstawie łusek [6,11 i inni] względnie kości pokrywowej (os operculum) wieczka skrzelowego [3,10 i inni]. Za pierścień roczny na łusce u osobników młodszych klas wiekowych uważa się leżące… czytaj dalej »

Suplement LXXIII

INFORMATOR O WYNIKACH BADAŃ ZAKOŃCZONYCH W 1974 R. CZ. II, s. 178 20. J. Nabiałek: Atlas łusek płoci Rutilus rutilus (L.) o znanym wieku. Atlas of scales of roach Rutilus rutilus (L.) of know age. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Praca jest kontynuacją zalecenia Doradczej Komisji Rybactwa Śródlądowego (EIFAC, FAO), jako próba opracowania wzorcowych atlasów… czytaj dalej »

Suplement LXXII

„NURT” NR 10(8) 1970 s. 1-6 DIALEKTYKA WODY W KONIŃSKIM AKWARIUM Kiedy w maju 1970 roku potomek Goplan — strażnik Elektrowni „Pątnów” sprawdzał moją przepustkę podczas wjazdu na teren zakładu, starałem się szybko obliczyć… Około 12 milionów lat temu drzewa zmagazynowały otrzymaną od słońca energię promienistą. Energia przybyła z odległości 150 mln. kilometrów. Na dnie… czytaj dalej »

Suplement LXXI

NAOKOŁO ŚWIATA, 1931, nr 86, s. 137-142 , (2 ilustracje) Tajemnica oceanu Cicho i bez rozgłosu odbyła się równo rok temu w czerwcu wyprawa, w przeciwnym kierunku od podróży prof. Piccarda, bo w głąb oceanu. Pan William Beebe, przyrodnik, dyrektor wydziału badań tropikalnych przy Nowojorskiem Towarzystwie Zoologicznem, oddany pracom naukowym, dopiero dziś podzielił się z… czytaj dalej »

Sidebar