Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement XX

Przegląd Zoologiczny, VI, 1, 1962, 48-49. Polskie Towarzystwo Zoologiczne Znaczenie regeneracji płytek bocznych dla taksonomii ciernika (Gasterosteus aculeatus L.). Significance of the regeneration of lateral plates for the taxonomy of the Three-spined Stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) TADEUSZ PENCZAK Wytłumaczenie przyczyn indywidualnej zmienności ciernika przysparza dużo kłopotów pracującym nad tym zagadnieniem zoologom. Zakres zmienności niektórych cech przeliczalnych… czytaj dalej »

Suplement XIX

Przegląd Zoologiczny, VI, 1, 1962. Polskie Towarzystwo Zoologiczne Krytyki i oceny s. 106-108   Berta Baggerman: An experimental study on the timing of breeding and migration in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.).  Arch. Néerl. de Zoologie, Leiden 1957, 12, 2, pp. 105-318, tab. 10, rys. 22 Spośród przedstawicieli gromady ryb tylko nielicznym gatunkom poświęcono tak… czytaj dalej »

Suplement XVIII

Sprawozdania: Tom 1 Panstwowy Instytut Biologii Doswiadczalnej Imienia M. Nenckiego. Stacja Hydrobiologiczna, Lake Wigry – 1922  — 31 — ALFRED LITYŃSKI O WYBORZE POKARMU U RYB PLANKTONOŻERNYCH JEZIORA WIGIERSKIEGO. I. U k l e j a. — S t y n k a.  W jeziorze Wigierskiem, o ile mi wiadomo, żyje 5 gatunków ryb planktonożernych, t. zn…. czytaj dalej »

Suplement XVII

Przegląd Zoologiczny IV, 4, 1960, 297-303   Etologia rozrodu igliczni, Siphonostoma typhle L. Reproduction ethology of Siphonostoma typhle L. STANISŁAW KUJAWA Od kilku lat w Zakładzie Oceanografii Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni prowadzone są prace nad hodowlą zwierząt morskich w akwariach. Prace te nie ograniczają się tylko do zagadnień biologiczno-technicznych, ale dostarczają wiele interesującego materiału badawczego z… czytaj dalej »

Suplement XVI

Przegląd zoologiczny, IX, 1970, 66-69 ICHTIOLOGIA – ICHTHYOLOGY Heliotaktyzm młodych rybek jaskiniowych Anoptichthys jordani Hubbs et Innes Heliotaxis of Juvenile Cave Fish Anoptichthys jordani Hubbs et Innes RÓŻA GERTYCHOWA Niewiele było prac odnoszących się do zachowania ryb wobec światła. Niektóre dane dowodzą, że intensywność światła ma wpływ na pionowe i poziome rozproszenie się ryb z rodziny… czytaj dalej »

Sidebar