Supplementum

Suplement CLXXXIII

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO NR 23 PRACE ZOOLOGICZNE 1959. Z. 4, SS. 133-149. Stefan Gut Nitkowate promienie płetwowe u ryb z rodzaju Colisa i Trichogaster jako narządy zmysłowe dotykowo-chemiczne The pectoral filaments in the fishes of genera Colisa and Trichogaster as organs of the feeling and chemical sense Zakład Psychologii i Etologii Zwierząt UJ w… read more »

Suplement CLXXXII

LOREC ZYGMUNT (Warszawa): Dwuplamisty Gurami – Osphromenus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv. et Val.; syn. (Trichopodus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv. et Val.) jego życie i rozmnażanie w akwariach. PRZYRODNIK – Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym, Rocznik I. Sierpień—Wrzesień 1924, Zeszyt 8-9, s. 395-403, rys. 5.   Dwuplamisty Gurami – Osphromenus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv…. read more »

Suplement CLXXXI

Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego Gdynia, styczeń-kwiecień 1984 • Rok XV • Nr 1-2 (81-82) •  s. 11-15 ZASOBY RYB W PACYFICZNYCH WODACH MEKSYKU FISH STOCKS OF THE PACIFIC WATERS OFF MEXICO Karol Czech Wody środkowowschodniego Pacyfiku przylegające do zachodniej granicy Meksyku są stosunkowo mało zbadane pod względem biologiczno—rybackim. Podstawowym źródłem informacji dotyczących tego obszaru są… read more »

Suplement CLXXX

Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego Gdynia, styczeń-kwiecień 1984 • Rok XV • Nr 1-2 (81-82) • s. 34-38   Wojciech Pelczarski WYNIKI KOOPERACYJNEGO PROGRAMU ZNAKOWANIA REKINÓW W 1982 R. THE RESULTS OF THE COOPERATIVE SHARK TAGGING PROGRAMME IN 1982 W roku 1982, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach Kooperacyjnego Programu Znakowania Rekinów prowadzonego pod kierownictwem… read more »

Suplement CLXXIX

Kosmos A. z. 4 (135),  ss. 365-373, 1975. Людмира Таляма — Органы обоняния рыб LUBOMIRA HALAMA NARZĄDY WĘCHU RYB Węch jest jednym z dominujących zmysłów u bardzo wielu gatunków zwierząt zarówno lądowych jak i wodnych. U większości ryb zmysł powonienia odgrywa ważną rolę w orientacji przestrzennej, w zdobywaniu pokarmu, w reakcjach obronnych oraz gwarantuje zachowanie… read more »

Sidebar