Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CXLV

Żukowski, Cz. 1957. Połowy węgorza na Zalewie Szczecińskim w latach 1946-1954 [Уловы угря на Щециньском заливе в 1946 — 1954 гг], [Catches of eel in the Firth of Szczecin in the years 1946-1954]. Prace  MIR,  Gdynia,  Nr 9, 297-311. STRESZCZENIE Na Zalewie Szczecińskim sezon połowowy węgorza trwa od kwietnia do września włącznie. W okresie wiosenno-letnim… read more »

Suplement CXLIV

Dąbrowski K., 1983: Proces rozrodu ryb w aspekcie zmian chemicznych i biochemicznych ciała ze szczególnym uwzględnieniem ryb głąbielowatych. [The process of fish reproduction in the aspect of body chemical and biochemical changes, with special reference to coregonid fishes]. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 12: 137-155. Konrad R. Dąbrowski Proces rozrodu ryb w aspekcie zmian chemicznych i… read more »

Suplement CXLIII

Dziekońska Janina: Badania nad wczesnymi stadiami rozwojowymi ryb. II. Wpływ niektórych warunków środowiska na rozwój embrionalny leszcza (Abramis brama L. ) w Zalewie Wiślanym. Pol. Arch. Hydrobiol. T. 4: 1958 s. 193—205, tabl., bibliogr. J. Dziekońska Badania nad wczesnymi stadiami rozwojowymi ryb. II. Wpływ niektórych warunków środowiska na rozwój embrionalny leszcza (Abramis brama L.) w… read more »

Suplement CXLII

Horoszewicz, L., Bieniarz, K., Epler, P. 1981. Effect of Different Thermal Regimes on Reproductive Cycles of Tench Tinca tinca (L.). Part IV. Duration and Temperature of Spawnings. Pol. Arch. Hydrobiol. 28, 207-216. 6. SUMMARY On the basis of direct observations, control catches and histological examination of ovaries, periods were fixed and duration determined of consecutively… read more »

Suplement CXLI

Kamilov, Bakhtiyar G., 1994: Fecundity of eastern bream, Abramis brama orientalis Berg, from reservoirs in southern Uzbekistan. Acta Hydrobiologica. 36(2): 245-253 6. Polish summary Płodność leszcza, Abramis brama orientalis Berg ze zbiorników południowego Uzbekistanu Badano zdolności reprodukcyjne samic leszcza wschodniego w zbiornikach Talimardzhan (T), Utchkyzyl (U) i Yuzhnosurkhan (Y), położonych w południowym Uzbekistanie (ryc. 1)…. read more »

Sidebar