Suplement CXLI

Kamilov, Bakhtiyar G., 1994: Fecundity of eastern bream, Abramis brama orientalis Berg, from reservoirs in southern Uzbekistan. Acta Hydrobiologica. 36(2): 245-253

6. Polish summary

Płodność leszcza, Abramis brama orientalis Berg ze zbiorników
południowego Uzbekistanu

Badano zdolności reprodukcyjne samic leszcza wschodniego w zbiornikach Talimardzhan (T), Utchkyzyl (U) i Yuzhnosurkhan (Y), położonych w południowym Uzbekistanie (ryc. 1). Samice dojrzewały w wieku 3 lat, kiedy ryby osiągały 27, 21 i 22 cm odpowiednio w zbiornikach T, U i Y. W zbiorniku T samice miały długość 27-52 cm i ciężar gonad (q) 54-763 g, całkowitą płodność (IAF) 83,8-772,2 tys. jaj, względną płodność (IRF) 112-451,2 jaj na gram i współczynnik dojrzałości (K) 6,8-27,3%. W zbiorniku Y samice miały długość 22,5-41,1 cm oraz następujące cechy: q – 20-226 g, IAF – 22,2-193 tys. jaj, IRF – 74-242 jaj/g i K – 6,3-19,1%. W zbiorniku U samice posiadały następujące cechy: długość 21-33,1 cm, q – 15-135 g, IAF – 11,1-123,1 tys. jaj, IRF – 54,1-233,7 jaj/g i K – 6,4-19,3% (tabela I). Obliczono ponadto współczynniki korelacji (tabela II) i regresji między tymi cechami i rozmiarami ryb.

Samice z wód położonych bardziej na południe dojrzewały przy osiągnięciu większych rozmiarów ciała (tabela III). Całkowita płodność leszczy ze zbiorników południowych była wysoka, szczególnie w zbiorniku T. Istniała istotna korelacja zarówno między rozmiarem ciała a IAF jak i ciężarem jajników a IAF.

Linki:

http://eurekamag.com/research/008/680/fecundity-ofern-bream-abramis-brama-orientalis-berg-reservoirs-inern-uzbekistan.php

 

Sidebar