Supplementum

Suplement CXIII

Skóra S., 1972: Płoć (Rutilus rutilus L.) zbiornika zaporowego w Przeczycach. [The roach (Rutilus rutilus L.) from the dam reservoir in Przeczyce]. Acta Hydrobiol., 14, 4 : 399-418. STRESZCZENIE Praca została wykonana w ramach zespołowych badań nad metodyką zagospodarowania przeczyckiego zbiornika zaporowego, prowadzonych przez Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie. Płoć jest jednym z najpospolitszych… czytaj dalej »

Suplement CXII

Kosmos: Biologia, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Państwowe Wydawn. Naukowe, T. 18, 1969 s. 191-196 PRACE ZAKŁADÓW I INSTYTUTÓW NUKOWYCH INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA W ARGENTYNIE* I JEGO DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA *INALI, Santo Tomé (Santa Fe). Jednym z potężnych motorów sterowania życiem naukowym Argentyny jest Państwowa Rada Badań Naukowych i Technicznych (Consejo Nacional de Investigaciones Scientificas… czytaj dalej »

Suplement CXI

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXIX, 2 (1985) s.235-237 Płoć Rutilus rutilus (L.) i strzebla Phoxinus phoxinus (L.) bez płetw brzusznych The roach Rutilus rutilus (L.) and the minnow Phoxinus phoxinus (L.) without pectoral fins JERZY BAŃBURA Zakład Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź Większość opisanych w literaturze przypadków występowania anomalii w budowie… czytaj dalej »

Suplement CX

NOWAK, M.: 1962. The ability of fishes to discriminate between numbers. Zdolność rozpoznawania ilości u ryb. Способность рыб различать количество, Zesz. Nauk. UJ., Pr. Zool., z. 7, nr 58, s. 109-132 STRESZCZENIE W ciągu ostatnich lat „liczeniem” u zwierząt zajmowało się wielu autorów. Problem ten badano u wielu gatunków kręgowców: ssaków, ptaków oraz gadów. Celem… czytaj dalej »

Suplement CIX

Sprawozdanie, oraz Materjały do fizjografji kraju. Akademja umiejętności w Krakowie. Komisja fizjograficzna SKF XV: 1881, s. (323-324)   Do rybiéj fauny Babiéj Góry przez S. STOBIECKIEGO. Podczas méj wycieczki na Babią Górę w Lipcu i piérwszéj połowie Sierpnia 1880 r. zwracałem uwagę nietylko na chrząszcze, lecz także na ryby potoku Skawicy i Skawy od wsi… czytaj dalej »

Sidebar