Supplementum

Suplement CVIII

Przegląd Zoologiczny, XV, 3, 1971, ss. 299-303   Morfologia Phoxinus phoxinus (L., 1758) — Cyprinidae, Osteichthyes — z rz. Sufragańca w dorzeczu środkowej Wisły Morphology of Phoxinus phoxinus (L., 1758) — Cyprinidae, Osteichthyes — from the Sufraganiec stream of the basin of the middle Vistula   ANTONI KULAMOWICZ i MARIA KORKUĆ Piśmiennictwo dotyczące morfologii Phoxinus… czytaj dalej »

Suplement CVII

Czasopismo Geograficzne, XLVII, 1976, s. 81-84 TRUDNE PROBLEMY MORZA AZOWSKIEGO „Azowska kałuża”, jak nazywa się czasem najpłytsze i jedno z najmniejszych mórz na kuli ziemskiej — Morze Azowskie, od wieków cieszyła się zasłużoną sławą rybnego Eldorado. O prawdziwości tej opinii świadczyły wielkie zasoby ryb i obfite ich połowy. Jeden hektar powierzchni morza dawał rocznie osiemdziesiąt… czytaj dalej »

Suplement CVI

PROBLEMY ORGAN TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ Rok XVII 1961 Nr 9 (186), s. 670-671 NOWOŚCI WYDAWNICZE Recenzje O OCHRONIE PRZYRODY BEZ  SLOGANÓW* * Antonina Leńkowa: Oskalpowana Ziemia. Zakład Ochrony PAN, Kraków. Cena zł 38. Przyznaję, i to bez wstydu, że z pewnym ociąganiem i wewnętrznymi oporami biorę do ręki książki i w ogóle wszelkie elaboraty traktujące… czytaj dalej »

Suplement CV

Penczak T. 1986. Charakterystyka ichtiofauny Warty i jej dopływów w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Acta Univ. Łódz., Folia Sozol. 2: 365-376. TADEUSZ PENCZAK CHARAKTERYSTYKA ICHTIOFAUNY WARTY I JEJ DOPŁYWÓW W GRANICACH ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO THE CHARACTERISTICS OF THE WARTA RIVER AND ITS TRIBUTARIES ICHTHYOFAUNA WITHIN THE BOUNDARIES OF ZAŁĘCZE NATURE PARK AREA ABSTRACT: The ichthyofauna… czytaj dalej »

Suplement CIV

Zalewski. M.. Penczak. T. 1981. Characterization of the fish community of the Utrata River drainage basin, and evaluation of the efficiency of catching methods. Pol. Arch. Hydrobiol., 28. 385-396. . 5. SUMMARY The structure of ichthyofauna in the upper non-polluted fragments of a small lowland river was studied (Fig.1). The qualitative and quantitative composition of… czytaj dalej »

Sidebar