Supplementum

Suplement CIII

Przegląd Zoologiczny, T. XXVIII, 1984, s. 561-562 Krytyki i oceny W. J. A. J. Smeets, R. Nieuwenhuys, B. L. Roberts: The Central Nervous System of Cartilaginous Fishes. Structure and Functional Correlations. Springer-Verlag, Berlin,-Heidelberg-New York, 1983, 266 str., 51 ryc. w tekście, 139 ryc. w atlasie. Cena US $ 150.00 W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie… czytaj dalej »

Suplement CII

Kosmos, 1985, T. 34: 232-237 ANNA DYRCZOWA Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego SPECJACJA CZY POLIMORFIZM TROFICZNY? [Speciation versus thropic polimorphism] Głośna ostatnio w biologii ewolucyjnej i gorąco dyskutowana teoria „przerywanej równowagi”¹ (punctuated equilibria) zakłada, że większe zmiany morfologiczne koncentrują się głównie w wydarzeniach specjacji [2]. Normalnym stanem dla dla gatunku jest zastój ewolucyjny (stasis) przerywany od… czytaj dalej »

Suplement CI

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XLIV, 3-4 (2000): 131-144 Adaptacja przewodu pokarmowego u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych do oddychania powietrzem atmosferycznym Adaptation of different parts of digestive tract to air breathing in some teleostean fishes DAGMARA PODKOWA, LUCYNA GONIAKOWSKA-WITALIŃSKA Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. R. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Ryby oddychające powietrzem atmosferycznym: środowisko życia… czytaj dalej »

Suplement C

Naokoło Świata Nr. 106 LUTY 1933 R. s. 64-66 DZIWY PRZYRODY Niezwykły mieszkaniec mórz zwrotnikowych Niedostępny, mało dotąd poznany przez człowieka świat głębin mórz i oceanów, posiada niezliczone ilości gatunków mieszkańców — jednych pięknych i czarujących swemi kształtami lub symfonjami barw i blasków; innych okropnych i potwornych; innych wreszcie dziwacznych wyglądem, zwyczajami i natura swoje…. czytaj dalej »

Suplement XCIX

Kosmos – czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. 1907, R. 32, s. 1-50 Rozprawy naukowe O nowych badaniach nad fauną Bajkału. O przeszłości tego jeziora, a także nieco szczegółów o badaniach dawniejszych i niektórych faktach z niemi związanych. (Sur les résultats des nouvelles et des quelques precedentes investigations par rapport a la faune et l’anciennete… czytaj dalej »

Sidebar