Suplement CIX

Sprawozdanie, oraz Materjały do fizjografji kraju.
Akademja umiejętności w Krakowie. Komisja fizjograficzna
SKF XV: 1881, s. (323-324)

 

Do rybiéj fauny Babiéj Góry

przez

S. STOBIECKIEGO.

Podczas méj wycieczki na Babią Górę w Lipcu i piérwszéj połowie Sierpnia 1880 r. zwracałem uwagę nietylko na chrząszcze, lecz także na ryby potoku Skawicy i Skawy od wsi Białéj, t. j. od ujścia Skawicy aż do Makowa, zarazem zasięgałem wiadomości o pojawie i sposobach łowienia ryb od tamtejszych rybaków. Zebrane tym sposobem szczegóły podaje poniżéj, tu jeszcze tylko nadmienię, że potok Skawica, wypływający na Babiéj Górze, jest obecnie dosyć ubogi w ryby, zaś dawniéj był rybniejszy, jak to twierdzą tamtejsi ludzie. Na wiosnę, podczas wezbrania potoków, spławiają do Makowa tysiące metrów drzewa opałowego, a to drzewo płynąc po bystrym potoku, uderzaniem kamieni niszczy ryby, które po opadnięciu wody leżą nieżywe po brzegach. Wysokie  znowu jary, a mała woda w skutek wyniszczenia lasów, uniemożebnia ciąg ryb z dołu. Таk więc gospodarstwo rybne byłoby tu bardzo utrudnione.

Pstrąg. Sięga pasu lasów świérkowych. Trze się w Paździeniku. Odróżniają tu dwie odmiany: pstrąg słoneczny (Sonnenforelle), jasny, i drugi ciemny, z wiérzchu prawie czarny pstrąg lasowy (Schattenforelle). Największy pstrąg (podrybek, łosoś, klęk, łososiopstrąg) chwycony koło Makowa miał ważyć 15 funtów, zwykle pstrągi ważą ½ funta.

Lipień. Podchodzi do wsi Skawicy powyż Białéj, dawniéj miał dochodzić w czasie tarła i do Zawoi. Trze się w Marcu. Największy lipień (podrybek, łososiolipień) chwycony koło Makowa miał ważyć 8 funtów.

Jelec w Skawie i dolnym biegu Skawicy. Trze się w Lipcu. Pospolity; różnéj wielkości. Największe dorastają do 3 funt.

Вrzana. Największa do 30 cm. dług. W Zawoi dochodzi do wys. 540 m. Trze się w Lipcu.

(?) Świnka (Garma). Największa na ½ metra dł., zwykła od 35 do 40 cm. dł. Trze się koło św. Jana i z początkiem Lipca (?).

Kiełb. Koło Makowa i w Skawicy pod Białą. Dorasta do 18 cm. dł.; trze się koło św. Jana z końcem Czerwca.

Płet (Płetka), parę gatunków czy odmian (?); czas tarcia niewiadomy. Skawa i dolna Skawica. W Zawoi nie ma.

Szczupak koło Makowa rzadki. Największy pochwycony miał być na 35 cm. długi.

Ostry bartek (Okoń) dorasta do 30 cm. dł. Koło Makowa rzadki.

Strzewęga (Strzebla). Dorasta do 12 cm. Skawa, Skawica w Zawoi najwyżéj do wys. 550 m. Trze się w Lipcu. We wszystkich potokach niżéj bardzo liczna.

Śliz. Pod kamieniami pospolity; dorasta do 16 cm. dł, dochodzi do 550 m. wys. jak Strzewęga.

Miętus. Największy pochwycony koło Makowa był do 40 cm. długi. W p. Skawie pod kamieniami i w raczych norach w tamach.

Guc (Głowacz pstropłetwy) pospolity we wszystkich potokach, dochodzi do wys. 720 m. Największy, jakiego widziałem, był na 12 cm. długi. Trze się razem z pstrągiem w jesieni (?).

Węgorz. W namulistych miejscach pod kamieniami i w tamach. W Zawoi pod jarem na wys. 535 m. widziałem olbrzymich rozmiarów węgorza, wyłowić go jednak z powodu głębokości, a wielkich kamieni na dnie, nie było można. Przed trzema laty pochwycono w tém samém miejscu węgorza na 3 długiego.

Węgorka (Minog). Koło Makowa w przekopach po raczych norach nie rzadka. Do jedzenia nie używana.

Sidebar