Supplementum

Suplement LXXXVIII

Gospodarka wodna,  T 34, (1974) s. 160 WARTO PRZECZYTAĆ! Günther Sterba: Süsswasserfische aus aller Welt (Ryby słodkowodne z całego świata) URANIA Verlag Leipzig-Jena-Berlin 1968 (2. Aufl.), SS. 680, tal). 280, rys. 620 (w tym fot. kolor.) Staraniem wydawnictwa URANIA (NRD) ukazało się drugie wydanie dzieła prof.  G. Sterby: Ryby słodkowodne świata. Książka przeznaczona jest w… czytaj dalej »

Suplement LXXXVII

Pliszka Fr., 1951. Wyniki badań nad wędrówkami ryb w Wiśle. R.N.R. 57:273—283. Franciszek Pliszka  Wyniki badań nad wędrówkami ryb w Wiśle Na zagadnienie wędrówek ryb w rzekach zwrócono baczniejszą uwagę w krajach, prowadzących na szerszą skalę zabudowę i regulację rzek. W ogólności jednak, w pokaźnej literaturze omawiającej wędrówki ryb, piśmiennictwo traktujące o wędrówkach ryb w… czytaj dalej »

Suplement LXXXVI

Bratislava, Časopis Učené společnosti Šafaříkovy, roč. I, 1927, s. 133—134. ALBINISMUS A ERYTHRISMUS U SUMCE SILURUS GLANIS Z DUNAJE V OKOLÍ  BRATISLAVY Jako u všech vodních zvířat je také u ryb úplný albínismus velmí řídký. Častějí objevuje se počínajicí albínismus, žlutavé zabarvení, xanthorismus, anebo oranžově až cihlově červené, erythrismus, u druhů jínak normálně tmavých. U… czytaj dalej »

Suplement LXXXV

Księga Pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18-22 VII 1911, s 254-256 Sekcya zoologiczn-anatomiczna CECYLIA BIGELÓWNA (Lwów) Przyczynek do regeneracyi wąsów u ryb sumowatych  (Siluroidae). Do znanego już faktu, że wąsy ryb sumowatych posiadają zdolność odradzania się, dodajemy następujące szczegóły histogenetyczne, poznane przez obserwacyę procesu regeneracyjnego wąsów u sumka karłowatego (Amiurus nebulosus)…. czytaj dalej »

Suplement LXXXIV

Leszczyński L. 1963 — Pokarm młodocianych stadiów niektórych gatunków ryb z kilku jezior okolic Węgorzewa [Food of young fishes of some species in several lakes near Węgorzewo] — Roczn. Nauk roln. B 82, 2: 235-250. Leszek Leszczyński POKARM MŁODOCIANYCH STADIÓW NIEKTÓRYCH GATUNKÓW RYB Z KILKU JEZIOR OKOLIC WĘGORZEWA (Z Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w… czytaj dalej »

Sidebar