Supplementum

Suplement LXXXIII

Makarewicz, W., “Production and Excretion of Waste Nitrogen Compounds in Fishes.” Postepy Biochem. (Poland), 13, 99 (1967); Chem. Abs., 67, 1060 (1967). WIESŁAW MAKAREWICZ* * Dr med., adiunkt Zakładu Chemii Fizjologicznej AM w Gdańsku.  Powstawanie i wydalanie produktów azotowych u ryb    Production and Excretion of Waste Nitrogen Compounds in Fishes The production and excretion… czytaj dalej »

Suplement LXXXII

Landwirtschaftliches Zentralblatt: Tierzucht, Tierernährung L.Z. III 1974 FISCHEREI 3-74/10-9022 Starmach, Janusz; Kraków, Polska Akad. Nauk, Zakład Biol. Wód: Zużycie tlenu oraz liczba erytrocytów krwi obwodowej u trzech populacji  ślizów (Nemachilus barbatulus L.) (Sauerstoffverbrauch und Erythrozytenzahl im peripheren Blut dreier Populationen von Nemachilus barbatulus) Acta hydrobiol., Kraków 15 (1973) 4, S. 437-442, 1 Tab., 10 Lit.,… czytaj dalej »

Suplement LXXXI

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH BIULETYN VI ZJAZDU. Tom VI, Część 1, s. 340 Henryk Kraczkowski, Andrzej Figurski /Lublin/ WPŁYW CHROMU NA ZACHOWANIE SIĘ ENZYMÓW I BIAŁEK KRWI RYB Zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi wyrządza gospodarce rybnej ogromne szkody. W ściekach fabrycznych stwierdzono duże stężenia chromu i dlatego postanowiono zbadać jego działanie na białka i niektóre enzymy… czytaj dalej »

Suplement LXXX

Urban, Ewa. 1984. Energy balance and nitrogen changes of grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) larvae and fry under different food conditions. I. Energy balance. Ekol. pol, 30, 327-391. 7. SUMMARY The 3-124 days old grass carp was examined. During 121 days parameters of nitrogen balance were investigated, i. e., food ration, nitrogen increase in biomass and… czytaj dalej »

Suplement LXXIX

Prejs Andrzej. Experimentally increased fish stock in the pond type Lake Warniak. IV. Feeding of introduced and autochthonous non-predatory fish. Ekologia Polska, 21: 465-505. 1973. 2. Food of tench (Tinca tinca (L.)). The dominant role in the feeding of tench had the animal food, which was 89% of the total food weight (Tab. III). This… czytaj dalej »

Sidebar