Supplementum

Suplement CCIII

Kozikowska Z., 1961. Wpływ środowiska na morfologię i biologię ryb. Sielawa, okoń, elementy wybrane. Ekol. Pol. A, 27: 541-678. III. Część 2. Okoń ……………………………………………………………………… 82 1. Materiał i metoda ……………………………………………………………………. 82 2. Charakterystyka zbiorników ………………………………………………………. 83 3. Charakterystyka ryb ……………………………………………………………….. 86 a. Uwagi ogólne ………………………………………………………………………… 86 b. Interpretacja wykresów i tabel; analiza morfologiczna ryb ………………………… czytaj dalej »

Suplement CCII

Ильин, Б. С. Ихтиофауна Северной Америки как источник рекрутов для акклиматизации. Труды (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии), т. 43, 1960, с. 31-65. ТОМ XLIII. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 1960 ИХТИОФАУНА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ КАК ИСТОЧНИК РЕКРУТОВ ДЛЯ АККЛИМАТИЗАЦИИ¹ Профессор Б. С. ИЛЬИН ¹ От редакционной коллегии настоящего… czytaj dalej »

Suplement CCI

Naokoło świata, 1928, nr 46, s. 153-154. Z życia rybek w akwarjum Największą przyjemnością dla amatora hodowcy rybek w akwarium jest bezwątpienia możliwość rozmnażania tych rybek. Możliwość ta wydaje się jednakże niejednemu czemś niedoścignionem. A niesłusznie, w najmniejszem bowiem akwarjum można rozmnażać najpiękniejsze rybki egzotyczne i zapoznawać się najdokładniej z ich życiem w niewoli i… czytaj dalej »

Suplement CC

Raport Morskiego Instytutu Rybackiego, Gdynia 1995.  ZASOBY RYBACKIE I ICH EKSPLOATACJA (In Polish.) Jackowski E., 1995 .  Obserwacje nad odżywianiem się mintaja (Theragra chalcogramma) w strefie Federacji Rosyjskiej Morza Beringa ,   s. 151-160. Edward Jackowski Obserwacje nad odżywianiem się mintaja (Theragra chalcogramma) w strefie Federacji Rosyjskiej Morza Beringa Observations of the feeding of walleye… czytaj dalej »

Suplement CXCIX

Pasożyty ryb morskich jako problem gospodarczy i zdrowotny człowieka. — (Sesja Naukowa Szczec. Tow. Naukowego 9-11 VI 1975). Druk w wydaniu książkowym pt. „Żywność, woda, przemysł” pod redakcją Eugeniusza Miętkiewskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1978, s. 41-49.   JADWIGA GRABDA PASOŻYTY RYB MORSKICH JAKO PROBLEM GOSPODARCZY I ZDROWOTNY CZŁOWIEKA Z Instytutu Ichtiologii Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologu… czytaj dalej »

Sidebar