Suplement CCI

Naokoło świata, 1928, nr 46, s. 153-154.

Z życia rybek w akwarjum

Największą przyjemnością dla amatora hodowcy rybek w akwarium jest bezwątpienia możliwość rozmnażania tych rybek. Możliwość ta wydaje się jednakże niejednemu czemś niedoścignionem. A niesłusznie, w najmniejszem bowiem akwarjum można rozmnażać najpiękniejsze rybki egzotyczne i zapoznawać się najdokładniej z ich życiem w niewoli i sposobem ich bytowania.

Z istniejących i znanych przyrodnikom rybek egzotycznych najpiękniejsze pod względem formy i barw są dwie rodziny: złote karasie japońskie (carassius auratus japonicus) oraz cychlidy (cichlidae). Liczne rodzaje rodziny cychlid zamieszkują w wodach słodkich południowo-zachodniej Azji, podzwrotnikowych stron Afryki oraz środkowej i południowej Ameryki.

Najoryginalniejszym, najbardziej efektownym i najpiękniejszym okazem tej rodziny jest Pterophyllum scalare, przywieziona pierwszy raz do Europy w r. 1909, przez miłośnika Sigelkow’a z Hamburga z głębin Amazonki. Wskutek braku najelementarniejszych wiadomości o sposobie bytowania Pterophyllum cały transport ich przepadł. Dopiero w r 1911 rozpoczęto sprowadzać te piękne rybki i próbować je rozmnażać. Próby rozmnażania trwały dość długo, gdyż zaledwie kilka lat temu miłośnicy niemieccy doszli do odpowiednich rezultatów swych badań.

Rybka ta jest z boków zupełnie spłaszczona, podobnie, jak flądra, natomiast wysokość jej na wolności sięga 15 cm. i wyżej. Rybka o przynajmniej połowie wymienionej wysokości zdolna jest do tarła.

Korpus tej rybki jest prawie kolisty i wprost niebywale płaski, pokryty drobniuteńką, ledwie dostrzegalną, mieniącą się, srebrzystą łuską i wydaje się dzięki wyciągniętemu grzbietowi oraz niezwykle wysokim, wachlarzowatym płetwom bardziej wysoka, niż długa. Płetwy, oprócz niewielkich piersiowych są bardzo rozwinięte, natomiast płetwa grzbietowa i podogonowa stosunkowo olbrzymia o formie trójkąta z bardzo wydłużonemi, środkowemi promieniami, płetwa znów ogonowa również jest trójkątna, a ponadto brzegi jej zakończone są długiemi promieniami, występującemi poza obręb jej błony. Pierwszy promień płetwy brzusznej jest twardy, a z pośród następnych miękkich promieni — pierwszy wyciągnięty jest, niby jedwabna nitka, wychodząca poza wiążącą je błonę, sięgającą u samców poza płetwę ogonową.

Zasadniczy koloryt rybki jest połyskująco-szaro-oliwkowy z srebrzystym odcieniem, grzbiet jest ciemniejszy, niż boki i brzuszek. Po przez opisany koloryt przechodzi siedem ciemnych, prawie czarnych, poprzecznych pasm, z których piąta, licząc od głowy, jest szersza i ciemniejsza od pozostałych, przecina ona bowiem grzbietową i podogonową płetwy. Pasma te występują bądź to w kolorach bladych, bądź też w bardzo ciemnych, najszerszy rozpościera się aż do bardzo wyciągniętych i wydłużonych promieni płetw grzbietowej i podogonowej. Pasma te są wyraźniejsze na zarybku, natomiast u dojrzałych rybek można tylko zauważyć dwa z nich, pozostałe czasami znikają, nigdy nie są tak wyraźne, jak u zarybka.

Zakończenia płetw grzbietowych są koloru ciemno – karminowego. Promienie płetw brzusznych są koloru cytrynowego u rybek dorosłych, sięgających 15 cm. długości, u samca są dłuższe i bardziej żółte.

Dzięki oryginalnemu kształtowi i bogatemu ubarwieniu rybka ta cieszy się pośród miłośników wielkiem powodzeniem, a nawet jest modna, a przeto jest chętnie hodowana. Należy zaznaczyć, że Pterophyllum scalare jest niezwykle delikatna, nerwowa i wrażliwa na zmianę warunków tak dalece, że przeniesiona z jednego do drugiego akwarjum, zanim się zaaklimatyzuje, jest bardzo apatyczna i swe niezadowolenie okazuje w wypowiadaniu parodniowej głodówki, a nawet dość często zasypia.

Fot Dr. Welfe

Okaz Pterophyllum scalare (wielkość naturalna) z hodowli rybek egzotycznych
p. Br. Sowińskiego

Pterophyllum scalare lubi czystą, przezroczystą, klarowną, a jednocześnie starą i głęboką wodę o temperaturze 22 do 25, a podczas tarła do 30 stopni R. Pokarm lubi żywy, który dla niej jest niezbędny.

Ikrę składa samiczka na łodygach wodorostów lub też wstawianych do akwarjum kolorowych, szklanych rurkach, na którą należy zwracać baczną uwagę, aby wyklute potomstwo nie przepadło.

Kazimierz Rogala-Kosiński

Linki:

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=32666&from=FBC

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104810&from=FBC

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104811&from=FBC

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=104818&from=FBC

http://akwa-mania.mud.pl/ryby/ryby/rybyp/Pterophyllum%20scalare.html

http://www.akwarium.net.pl/adv/pterophyllum_scalare.htm

Sidebar