Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CLXXXV

Труды Мурманской биологической станции, Дальниые Зеленцы, Изд-во Академии наук СССР т. II, стр. 12—16, 1955. Е. В. Чумаевская-Сввтовидова НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД РАЗВИТИЕМ LIPARIS LIPARIS L. БАРЕНЦОВА МОРЯ Летом 1947 г., в период работ на Мурманской биологической станции Академии Наук СССР в Дальне-Зеленецкой губе, автор имел возможность получить небольшой материал по развитию Liparis liparis (L.). По… czytaj dalej »

Suplement CLXXXIV

Ekologia polska 1963, t. 9, s. 338-340 RECENZJE Bennett, G. W. 1962 — Management of artificial lakes and ponds — New York, Reinhold Publishing Corporation, Chapman et Hall, Ltd., London, str. 283, fig. 40, tab. 17. Książka Bennetta, mająca charakter podręcznika, przeznaczona jest dla studentów oraz pracowników naukowych interesujących się zagadnieniami gospodarki rybackiej. Zawiera cały… czytaj dalej »

Suplement CLXXXIII

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO NR 23 PRACE ZOOLOGICZNE 1959. Z. 4, SS. 133-149. Stefan Gut Nitkowate promienie płetwowe u ryb z rodzaju Colisa i Trichogaster jako narządy zmysłowe dotykowo-chemiczne The pectoral filaments in the fishes of genera Colisa and Trichogaster as organs of the feeling and chemical sense Zakład Psychologii i Etologii Zwierząt UJ w… czytaj dalej »

Suplement CLXXXII

LOREC ZYGMUNT (Warszawa): Dwuplamisty Gurami – Osphromenus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv. et Val.; syn. (Trichopodus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv. et Val.) jego życie i rozmnażanie w akwariach. PRZYRODNIK – Miesięcznik poświęcony naukom przyrodniczym, Rocznik I. Sierpień—Wrzesień 1924, Zeszyt 8-9, s. 395-403, rys. 5.   Dwuplamisty Gurami – Osphromenus trichopterus (Pallas) var. koelreuteri Cuv…. czytaj dalej »

Suplement CLXXXI

Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego Gdynia, styczeń-kwiecień 1984 • Rok XV • Nr 1-2 (81-82) •  s. 11-15 ZASOBY RYB W PACYFICZNYCH WODACH MEKSYKU FISH STOCKS OF THE PACIFIC WATERS OFF MEXICO Karol Czech Wody środkowowschodniego Pacyfiku przylegające do zachodniej granicy Meksyku są stosunkowo mało zbadane pod względem biologiczno—rybackim. Podstawowym źródłem informacji dotyczących tego obszaru są… czytaj dalej »

Sidebar