Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CLXXX

Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego Gdynia, styczeń-kwiecień 1984 • Rok XV • Nr 1-2 (81-82) • s. 34-38   Wojciech Pelczarski WYNIKI KOOPERACYJNEGO PROGRAMU ZNAKOWANIA REKINÓW W 1982 R. THE RESULTS OF THE COOPERATIVE SHARK TAGGING PROGRAMME IN 1982 W roku 1982, podobnie jak w latach poprzednich, w ramach Kooperacyjnego Programu Znakowania Rekinów prowadzonego pod kierownictwem… czytaj dalej »

Suplement CLXXIX

Kosmos A. z. 4 (135),  ss. 365-373, 1975. Людмира Таляма — Органы обоняния рыб LUBOMIRA HALAMA NARZĄDY WĘCHU RYB Węch jest jednym z dominujących zmysłów u bardzo wielu gatunków zwierząt zarówno lądowych jak i wodnych. U większości ryb zmysł powonienia odgrywa ważną rolę w orientacji przestrzennej, w zdobywaniu pokarmu, w reakcjach obronnych oraz gwarantuje zachowanie… czytaj dalej »

Suplement CLXXVIII

Jakubowski, M., Byczkowska-Smyk, W. & Mikhalev, Y., 1969: Vascularization and size of the respiratory surfaces in the Antarctic white-blooded fish Chaenichthys rugosus Regan (Percoidei, Chaenichthyidae). — Zoologica Poloniae, 19, 303 — 317. UNACZYNIENIE I WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ODDECHOWYCH U ANTARKTYCZNEJ RYBY BIAŁOKRWISTEJ CHAENICHTHYS RUGOSUS REGAN (PERCOIDEI, CHAENICHTHYIDAE) STRESZCZENIE Stopień unaczynienia powierzchni oddechowych — skrzel, skóry i… czytaj dalej »

Suplement CLXXVII

Wiktor K., 1958. Udział zooplanktonu w odżywiania się narybku i ryb planktonożernych w pelagialu Zalewu Szczecińskiego. The extent to which zooplankton forms the food of plankton-eating fish and fry in the pelagial of the Firth of Szczecin (Stettin Bay). – Ekologia Polska. Volume:(B)4(1): 31-34. (Polish with Englih summary).   DONIESIENIA TYMCZASOWE KRYSTYNA WIKTOR Morski Instytut… czytaj dalej »

Suplement CLXXVI

Kukucz J.: Zarys biologii stawku w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. (Untersuchungen über die Biologie des Teiches im Botanischen Garten in Kraków). Prace Roln.-Leśne Pol. Akad. Umiej., 24, pp. 1—147 (137—145: dtsch. Zfssg.), 22 fig. (Ryby: pp.  125—125).     Ryby W dniu 25 czerwca, w czasie brania prób planktonowych złowiono za pomocą drapacza 9 egzemplarzy karasi,… czytaj dalej »

Sidebar