Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CXXXV

Witkowski A. 1979: A taxonomic study on freshwater sculpins genus Cottus Linnaeus, 1758 (Cottus gobio L. and Cottus poecilopus Heck.) in Poland. -Acta Univ. Wratisl., 458, Prace Zool., 10: 1 — 95. BADANIA TAKSONOMICZNE NAD SŁODKOWODNYMI GATUNKAMI GŁOWACZY Z RODZAJU COTTUS LINNAEUS, 1758 (COTTUS GOBIO L. I COTTUS POECILOPUS HECK.) Z TERENU POLSKI Streszczenie Praca… czytaj dalej »

Suplement CXXXIV

Starmach J., 1973. Zagadnienia konkurencji pokarmowej głowaczy i pstrągów. Wiad. Ekol. 19(4). ss. 372-376.   JANUSZ STARMACH Zakład Biologii PAN w Krakowie   Zagadnienia konkurencji pokarmowej głowaczy i pstrągów  The problem of food competition of skulpins and trout W literaturze ichtiologicznej (Smolian 1920, Staff 1950, Witkowski 1972 i inni) oraz wśród wędkarzy rozpowszechniła się szeroko… czytaj dalej »

Suplement CXXXIII

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ KOMISJI Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego 1961 Komisja Biologiczna Czł. Z. Grodziński i prof. S. Smreczyński przedstawili pracę Alicji Pollak pt. Główne naczynia ciała oraz naczynia włosowate mięśni niektórych ryb kostnoszkieletowych. Część II. Piskorz (Misgurnus fossilis L.). Jako materiału do badań użyto dorosłych piskorzy Misgurnus fossilis L., których naczynia wypełniono tuszem kreślarskim. Wypreparowano główne… czytaj dalej »

Suplement CXXXII

Stangenberg K., 1958: Letni pokarm płoci (Rutilus rutilus L.) z jeziora α-mezotroficznego i dystroficznego. [Summer food of Roach (Rutilus rutilus L.) from α-mesotrofic and distrofic lakes]. Pol. Arch. Hydrobiol., IV /XVII/, s. 251-275. Streszczenie Przeanalizowano na większym materiale skład pokarmu płoci, rozpatrując go na tle środowisk, w których ona występowała. Do porównania wybrano płoć z… czytaj dalej »

Suplement CXXXI

Kołder, W., 1970: Die Fischfauna des Piburger Sees [Ichtiofauna jeziora Piburg]. Acta hydrobiol. 12: 329 — 355. Abstract — In 1966, limnological and ichthyobiological research was carried out on Lake Piburg (915 m. above sea level), Austria, within the framework of ecological investigations by the Obergurgl Alpine Research Station of Innsbruck University. By means of… czytaj dalej »

Sidebar