Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CV

Penczak T. 1986. Charakterystyka ichtiofauny Warty i jej dopływów w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Acta Univ. Łódz., Folia Sozol. 2: 365-376. TADEUSZ PENCZAK CHARAKTERYSTYKA ICHTIOFAUNY WARTY I JEJ DOPŁYWÓW W GRANICACH ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO THE CHARACTERISTICS OF THE WARTA RIVER AND ITS TRIBUTARIES ICHTHYOFAUNA WITHIN THE BOUNDARIES OF ZAŁĘCZE NATURE PARK AREA ABSTRACT: The ichthyofauna… czytaj dalej »

Suplement CIV

Zalewski. M.. Penczak. T. 1981. Characterization of the fish community of the Utrata River drainage basin, and evaluation of the efficiency of catching methods. Pol. Arch. Hydrobiol., 28. 385-396. . 5. SUMMARY The structure of ichthyofauna in the upper non-polluted fragments of a small lowland river was studied (Fig.1). The qualitative and quantitative composition of… czytaj dalej »

Suplement CIII

Przegląd Zoologiczny, T. XXVIII, 1984, s. 561-562 Krytyki i oceny W. J. A. J. Smeets, R. Nieuwenhuys, B. L. Roberts: The Central Nervous System of Cartilaginous Fishes. Structure and Functional Correlations. Springer-Verlag, Berlin,-Heidelberg-New York, 1983, 266 str., 51 ryc. w tekście, 139 ryc. w atlasie. Cena US $ 150.00 W ostatnich latach wyraźnie wzrasta zainteresowanie… czytaj dalej »

Suplement CII

Kosmos, 1985, T. 34: 232-237 ANNA DYRCZOWA Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego SPECJACJA CZY POLIMORFIZM TROFICZNY? [Speciation versus thropic polimorphism] Głośna ostatnio w biologii ewolucyjnej i gorąco dyskutowana teoria „przerywanej równowagi”¹ (punctuated equilibria) zakłada, że większe zmiany morfologiczne koncentrują się głównie w wydarzeniach specjacji [2]. Normalnym stanem dla dla gatunku jest zastój ewolucyjny (stasis) przerywany od… czytaj dalej »

Suplement CI

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XLIV, 3-4 (2000): 131-144 Adaptacja przewodu pokarmowego u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych do oddychania powietrzem atmosferycznym Adaptation of different parts of digestive tract to air breathing in some teleostean fishes DAGMARA PODKOWA, LUCYNA GONIAKOWSKA-WITALIŃSKA Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. R. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Ryby oddychające powietrzem atmosferycznym: środowisko życia… czytaj dalej »

Sidebar