Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CX

NOWAK, M.: 1962. The ability of fishes to discriminate between numbers. Zdolność rozpoznawania ilości u ryb. Способность рыб различать количество, Zesz. Nauk. UJ., Pr. Zool., z. 7, nr 58, s. 109-132 STRESZCZENIE W ciągu ostatnich lat „liczeniem” u zwierząt zajmowało się wielu autorów. Problem ten badano u wielu gatunków kręgowców: ssaków, ptaków oraz gadów. Celem… czytaj dalej »

Suplement CIX

Sprawozdanie, oraz Materjały do fizjografji kraju. Akademja umiejętności w Krakowie. Komisja fizjograficzna SKF XV: 1881, s. (323-324)   Do rybiéj fauny Babiéj Góry przez S. STOBIECKIEGO. Podczas méj wycieczki na Babią Górę w Lipcu i piérwszéj połowie Sierpnia 1880 r. zwracałem uwagę nietylko na chrząszcze, lecz także na ryby potoku Skawicy i Skawy od wsi… czytaj dalej »

Suplement CVIII

Przegląd Zoologiczny, XV, 3, 1971, ss. 299-303   Morfologia Phoxinus phoxinus (L., 1758) — Cyprinidae, Osteichthyes — z rz. Sufragańca w dorzeczu środkowej Wisły Morphology of Phoxinus phoxinus (L., 1758) — Cyprinidae, Osteichthyes — from the Sufraganiec stream of the basin of the middle Vistula   ANTONI KULAMOWICZ i MARIA KORKUĆ Piśmiennictwo dotyczące morfologii Phoxinus… czytaj dalej »

Suplement CVII

Czasopismo Geograficzne, XLVII, 1976, s. 81-84 TRUDNE PROBLEMY MORZA AZOWSKIEGO „Azowska kałuża”, jak nazywa się czasem najpłytsze i jedno z najmniejszych mórz na kuli ziemskiej — Morze Azowskie, od wieków cieszyła się zasłużoną sławą rybnego Eldorado. O prawdziwości tej opinii świadczyły wielkie zasoby ryb i obfite ich połowy. Jeden hektar powierzchni morza dawał rocznie osiemdziesiąt… czytaj dalej »

Suplement CVI

PROBLEMY ORGAN TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ Rok XVII 1961 Nr 9 (186), s. 670-671 NOWOŚCI WYDAWNICZE Recenzje O OCHRONIE PRZYRODY BEZ  SLOGANÓW* * Antonina Leńkowa: Oskalpowana Ziemia. Zakład Ochrony PAN, Kraków. Cena zł 38. Przyznaję, i to bez wstydu, że z pewnym ociąganiem i wewnętrznymi oporami biorę do ręki książki i w ogóle wszelkie elaboraty traktujące… czytaj dalej »

Sidebar