Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LXXXV

Księga Pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18-22 VII 1911, s 254-256 Sekcya zoologiczn-anatomiczna CECYLIA BIGELÓWNA (Lwów) Przyczynek do regeneracyi wąsów u ryb sumowatych  (Siluroidae). Do znanego już faktu, że wąsy ryb sumowatych posiadają zdolność odradzania się, dodajemy następujące szczegóły histogenetyczne, poznane przez obserwacyę procesu regeneracyjnego wąsów u sumka karłowatego (Amiurus nebulosus)…. czytaj dalej »

Suplement LXXXIV

Leszczyński L. 1963 — Pokarm młodocianych stadiów niektórych gatunków ryb z kilku jezior okolic Węgorzewa [Food of young fishes of some species in several lakes near Węgorzewo] — Roczn. Nauk roln. B 82, 2: 235-250. Leszek Leszczyński POKARM MŁODOCIANYCH STADIÓW NIEKTÓRYCH GATUNKÓW RYB Z KILKU JEZIOR OKOLIC WĘGORZEWA (Z Zakładu Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w… czytaj dalej »

Suplement LXXXIII

Makarewicz, W., “Production and Excretion of Waste Nitrogen Compounds in Fishes.” Postepy Biochem. (Poland), 13, 99 (1967); Chem. Abs., 67, 1060 (1967). WIESŁAW MAKAREWICZ* * Dr med., adiunkt Zakładu Chemii Fizjologicznej AM w Gdańsku.  Powstawanie i wydalanie produktów azotowych u ryb    Production and Excretion of Waste Nitrogen Compounds in Fishes The production and excretion… czytaj dalej »

Suplement LXXXII

Landwirtschaftliches Zentralblatt: Tierzucht, Tierernährung L.Z. III 1974 FISCHEREI 3-74/10-9022 Starmach, Janusz; Kraków, Polska Akad. Nauk, Zakład Biol. Wód: Zużycie tlenu oraz liczba erytrocytów krwi obwodowej u trzech populacji  ślizów (Nemachilus barbatulus L.) (Sauerstoffverbrauch und Erythrozytenzahl im peripheren Blut dreier Populationen von Nemachilus barbatulus) Acta hydrobiol., Kraków 15 (1973) 4, S. 437-442, 1 Tab., 10 Lit.,… czytaj dalej »

Suplement LXXXI

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH BIULETYN VI ZJAZDU. Tom VI, Część 1, s. 340 Henryk Kraczkowski, Andrzej Figurski /Lublin/ WPŁYW CHROMU NA ZACHOWANIE SIĘ ENZYMÓW I BIAŁEK KRWI RYB Zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi wyrządza gospodarce rybnej ogromne szkody. W ściekach fabrycznych stwierdzono duże stężenia chromu i dlatego postanowiono zbadać jego działanie na białka i niektóre enzymy… czytaj dalej »

Sidebar