Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement XXXV

Przegląd zoologiczny 1960, IV, 2, s. 118- 121   Fizjologia organów świetlnych u ryb Physiology of light-organs in Fishes BARBARA KAMYKÓWNA Zdolność świecenia przez ciało może być typu fluorescencyjnego, fosforescencyjnego lub luminiscencyjnego. Fluorescencją nazywamy własność świecenia pewnych ciał (np. fluorku wapnia, fluoresceiny) w ciemności pod wpływem naświetlania promieniami X lub promieniami ultrafioletowymi. Ciała te mają zdolność… czytaj dalej »

Suplement XXXIV

Przegląd zoologiczny, XVIII, 1, 1974, s. 126-128 Polskie Towarzystwo Zoologiczne KRYTYKI I OCENY — REVIEWS Mały słownik zoologiczny — Ryby. Wiedza Powszechna, 1973. Autorzy: Krystyna Kowalska, Jan Rembiszewski,  Halina Rolik. str. 310 Small Zoological Vocabulary — Fishes, by K. Kowalska, J. Rembiszewski, H. Rolik. Wiedza Powszechna, 1973. „Mały słownik” jest wydawnictwem bardzo na czasie. Będą… czytaj dalej »

Suplement XXXIII

Kosmos, 1969. Tom XVIII, s. 179 — 180 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Biologia. Kronika naukowa O WZGLĘDNEJ STAŁOŚCI GATUNKU I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENIACH TAKSONOMII* Autor poprzedza rozważania na temat wewnątrzgatunkowych ugrupowań ogólną analizą poglądów na gatunek. Stwierdza, że poglądy współczesnych biologów* na ten temat, można w zasadzie sprowadzić do dwóch podstawowych koncepcji, związanych z ogólnymi… czytaj dalej »

Suplement XXXII

Archiwum hydrobiologii i rybactwa: Archives d’hydrobiologie et ichthyologie 1926, Tom 1, Nr.3, s. 273 A. L. Wereszczagin G. J. К sistiematikie i biołogii gołomianki. (Sur la systématique et la biologie des Coméphorides). Compt. Rend. Acad. Sc. de l’URSS. Leningrad 1926. W liczącej około 40 gatunków ichtjofaunie Bajkału, najgłębszego i najbardziej genezą swą zagadkowego jeziora kuli ziemskiej,… czytaj dalej »

Suplement XXXI

Reveche, Feliciano R. A preliminary study on the reproduction and feeding habits of Dermogenys viviparus Peters. Philippine Agriculturist 11: 181-190.   A PRELIMINARY STUDY ON THE REPRODUCTION AND FEEDING HABITS OF DERMOGENYS VIVIPARUS PETERS By FELICIANO R.  REVECHE   INTRODUCTION In the summer of 1921, Mr. D. Villadolid, of the Department of Entomology, College of… czytaj dalej »

Sidebar