Supplementum

Suplement CLXIII

Prawocheński R. 1963, Przyczynek do poznania biologii świnki — Chondrostoma nasus (L.) na podstawie obserwacji rozwoju larwalnego w warunkach akwaryjnych [Observations in the larval development of the nose-carp (Chondrostoma nasus L.)]. R. N. R. 82-B-3: 667-678; rys., tab., bibliogr., streszcz. ros., ang. Roman Prawocheński PRZYCZYNEK DO POZNANIA BIOLOGII ŚWINKI — CHONDROSTOMA NASUS (L.) NA PODSTAWIE… czytaj dalej »

Suplement CLXII

PRAWOCHEŃSKI R.: Zmiana zębów gardłowych świnki Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758). Rocz. Nauk rol., ser. H, t. 96, z. 1, 1974, s. 89-94, rys., bibliogr., streszcz. ros., ang. Zmiana zębów gardłowych świnki, podobnie jak u innych ryb karpiowatych, ma miejsce w ciągu całego roku. Jednak w okresie jesiennym i na początku zimy jest ona intensywniejsza. Zęby… czytaj dalej »

Suplement CLXI

Horoszewicz L., 1981: Effect of different thermal regimes on reproductive cycles of tench Tinca tinca (L.). Part I. Design for the experiment and seasonal changes in condition factors of spawners. Pol. Arch. Hydrobiol, 28, 169-186. 5. SUMMARY Studies were conducted over two seasons in a collective experiment on selected aspects of tench reproduction in earth… czytaj dalej »

Suplement CLX

Klekowski, R. Z.. Korde, B. and Kaniewska-Prus, M. 1977. The effect of sodium salt of 2,4-D on oxygen consumption of Misgurnus fossilis L. During early embryonal development. Pol. Arch. Hydrobiol. 24, 413-421. 5. SUMMARY Study was made of the effect of herbicide: sodium salt of 2,4-D, on the oxygen consumption during early embryogenesis, from egg… czytaj dalej »

Suplement CLIX

Kulamowicz, A. 1975. On the laterotrichium and counting of the dermotrichia in pelvic fins of the lower Teleostei. Zoologica Poloniae, 25: 5-13. ON THE LATEROTRICHIUM AND COUNTING OF THE DERMOTRICHIA IN PELVIC FINS OF THE LOWER TELEOSTEI by ANTONI KULAMOWICZ With plates I-II Received for publication 28th March, 1974 Abstract: In the pelvic fins of… czytaj dalej »

Sidebar