Supplementum

Suplement CXXXVIII

MASTYŃSKI J., 1984. Fish biomass of drained small reservoirs. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 31: 69–76 5. SUMMARY Fish biomass, as the so-called fish capacity, is expressed only by this part of the total fish population that is old enough to be caught. The data are expressed in kilograms per hectare and per year. The actual fish… czytaj dalej »

Suplement CXXXVII

Wanda Galicka: Body composition of young rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson) bred in cages in Głębokie Lake. p. 371—385. 5. SUMMARY Body composition of young rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson) bred in cages in Głębokie Lake was determined. Cyclic seasonal changes in the levels of dry matter, ash, lipids, caloric value of body, carbon and… czytaj dalej »

Suplement CXXXVI

Jezierska, B., 1975. The effect of various environmental factors on energy balance of perch (Perca fluviatilis L.). Pol. Arch. Hydrobiol. 22(4):553-566. 5. SUMMARY The energy balance was determined in perches (Perca fluviatilis L.) bred at the laboratory under different experimental conditions and fed invertebrates (Tubificidae) or fish (Leucaspius delineatus H.). Each group of fish fed… czytaj dalej »

Suplement CXXXV

Witkowski A. 1979: A taxonomic study on freshwater sculpins genus Cottus Linnaeus, 1758 (Cottus gobio L. and Cottus poecilopus Heck.) in Poland. -Acta Univ. Wratisl., 458, Prace Zool., 10: 1 — 95. BADANIA TAKSONOMICZNE NAD SŁODKOWODNYMI GATUNKAMI GŁOWACZY Z RODZAJU COTTUS LINNAEUS, 1758 (COTTUS GOBIO L. I COTTUS POECILOPUS HECK.) Z TERENU POLSKI Streszczenie Praca… czytaj dalej »

Suplement CXXXIV

Starmach J., 1973. Zagadnienia konkurencji pokarmowej głowaczy i pstrągów. Wiad. Ekol. 19(4). ss. 372-376.   JANUSZ STARMACH Zakład Biologii PAN w Krakowie   Zagadnienia konkurencji pokarmowej głowaczy i pstrągów  The problem of food competition of skulpins and trout W literaturze ichtiologicznej (Smolian 1920, Staff 1950, Witkowski 1972 i inni) oraz wśród wędkarzy rozpowszechniła się szeroko… czytaj dalej »

Sidebar