Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement CCXVI

Krzykawski, S., 1968, Obserwacje nad wylęgiem uklei (Alburnus alburnus) w Jeziorze Legińskim. Zesz. Nauk. WSR Olszt., 24 (3): 613 — 621.   Katedra Ichtiologii Zakład Biologii Ryb Kierownik Zakładu: prof. dr W. Cięglewicz Stanisław Krzykawski Obserwacje nad wylęgiem uklei (Alburnus albumus L.) w Jeziorze Legińskim Praca niniejsza mówi o wynikach obserwacji dotyczących okresu życia larwalnego… czytaj dalej »

Suplement CCXV

Pelczarski, W. 1990 Food of yellowfin tuna (Thunnus albacares) and bigeye tuna (T. obesus) from the open waters of the Central Atlantic [Pokarm tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i opastuna (T. obesus) wód otwartych Środkowego Atlantyku]. Rep. Sea Fis. Inst. Gdynia, 22: 85-106. Abstract. Food contents from stomachs of 132 yellowfin and 23 bigeye tunas caught… czytaj dalej »

Suplement CCIV

Kajak Z., Spodniewska I., Wiśniewski R. J. 1977 — Studies on food selectivity of silver carp, Hypophtalmichthys molitrix (Val.) — Ekol. pol. 25: 227—239. 4. SUMMARY The feeding of silver carp was investigated in four Masurian lakes varying in qualitative composition and biomass of plankton (Table 1). In all lakes the experiments were carried out… czytaj dalej »

Wrażenia herpetologiczne z Algierii

Sura, P. 1983. Wrażenia herpetologiczne z Algierii [Herpetolgical impressions from Algeria]. Przegl. Zool. 27(1): 69-80. HERPETOLOGIA — HERPETOLOGY Wrażenia herpetologiczne z Algierii Herpetological impressions from Algeria PIOTR SURA Zakład Biologii AM, ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków Herpetofauna Afryki Północnej jest na ogół dobrze zbadana i istnieje niewielkie prawdopodobieństwo opisania nowych gatunków. Niemniej jednak widać wyraźne… czytaj dalej »

Płazy i gady Rumunii na tle herpetofauny Europy

Żyłka, A. 1972. Płazy i gady Rumunii na tle herpetofauny Europy.  Przegl. Zool. 16(2): 213-224. Płazy i gady Rumunii na tle herpetofauny Europy Amphibians and Reptiles of Rumania Compared with the Herpethological Fauna of Europe ANTONI ŻYŁKA Ukształtowanie terenu i warunki klimatyczne panujące w Rumunii sprzyjają rozwojowi herpetofauny w tym kraju. Aby łatwiej było zrozumieć rozmieszczenie… czytaj dalej »

Sidebar