Suplement CXXV

Epler, P., and K. Bieniarz. 1989. Gonad maturation and hormonal stimulation of spawning in wels (Silurus glanis L.). Pol. Arch. Hydrobiol. 36 (36), 417-429

4. SUMMARY

The development of gonads in wels of known age, reared in ponds, was investigated. It was shown that in the 1st year of life wels gonads remained undifferentiated, whereas in the 2nd year of life the female sex was the first to differentiate. Sexual maturity was attained by males and females in the 4th and 5th year of life, respectively; the process of vitellogenesis began in the ovaries one year ealier. Studies of wels reproduction demonstrated that in mature ovaries the steroidogenic functions were carried out by the interstitial tissue, whereas the gelatinous sheath of oocytes contained only a few cells displaying the 3β-HSD activity. No artificial spawning could be attained in wels upon administration of either a carp hypophyseal homogenate or a LHRH analogue, by itself. The only effective method for inducing artificial spawning in wels consisted in combined injection of pimozide (blocker of dopamine receptors in hypophyseal gonadotropic cells) and LHRH analogue. In vitro studies of wels oocyte maturation in the presence of a carp hypophyseal homogenate (c.h.h.) indicated that only 30% of oocytes attained maturity; this fact may account for the lack of spawning after hypophyzation of wels spawners using a carp hypophyseal homogenate.

ACKNOWLEDGEMENT

These studies were supported by the Institute of Inland Fisheries in Olsztyn and by the CPBP 05.06. grant from Polish Government.

5. STRESZCZENIE

Badano rozwój gonad sumów o znanym wieku chowanych w stawach. Wykazano, że w pierwszym roku życia gonady pozostają niezrożnicowane, natomiast w drugim roku życia jako pierwsza różnicuje się płeć żeńska. Samce osiągały dojrzałość płciową w czwartym, a samice w piątym roku życia. Rok wcześniej rozpoczyna się w jajnikach proces witellogenezy. Badania nad rozrodem sumów wykazały, że w dojrzałych jajnikach funkcje sterydotwórcze pełni tkanka interstycjalna, natomiast w otoczce galaretowatej oocytów znajdują się jedynie nieliczne komórki wykazujące aktywność 3β HSD. Sztucznego tarła suma nie osiągnięto przy zastosowaniu homogenatu przysadki mózgowej karpia ani przez zastosowanie samego analogu LHRH. Jedyną skuteczną metodą była łączna iniekcja pimozydu (blokera receptórow dopaminowych w gonadotropach przysadki) oraz analogu LHRH. Badania nad dojrzewaniem in vitro oocytów suma pod działaniem homogenatu przysadki mózgowej karpia (c.h.h.) wykazały, że jedynie 30% oocytów dochodzi do dojrzałości, co może być przyczyną braku tarła po poddaniu tarlakow suma hypofizacji z zastosowaniem homogenatu przysadki mózgowej karpia.

Sidebar