Daniosek szklisty (Danionella translucida)

Tyson R. Roberts, 1986 Karpiowate Cyprinidae. Podrodzina: Danioninae. Bentopelagiczna, słodkowodna.

Opis:
D ii,5,i: A ii, 10-13, i; P i, 4, ii; V i, 3, ii (samice), i, 4, i (samce); C 9+9  (główne) , kręgów 32-33 w tym tułowiowych 13-14, ogonowych 19-20. Brak linii bocznej. Ciało bezłuskie. Jednoszeregowe zęby gardłowe z czterema zębami trójwierzchołkowymi w szeregu (4-4). Ciało ścieśnione, wydłużone. Brzuch zaokrąglony. Głowa stożkowato zaokrąglona, pysk ścieśniony. Otwór gębowy skośnie skierowany ku górze. Oczy duże umiejscowione bocznie w centrum głowy. Wargi cienkie. Dolna szczęka z symfizalnym guzkiem. Wąsików brak. Płetwa grzbietowa zaczynająca się w tylnej części ciała z 2 nierozgałęzionymi i 6 rozgałęzionymi promieniami (ostatni nie jest podzielony przy podstawie).  Wewnętrzne promienie płetw piersiowych i brzusznych duże i dobrze rozwinięte. Płetwa odbytowa duża, początek blisko środka ciała z 2 nierozgałęzionymi i 10-14 rozgałęzionymi promieniami (ostatni nie jest podzielony przy podstawie). Płetwa ogonowa umiarkowanie rozwidlona. Długość standardowa (SL) 12 mm (samce). W długości ciała mieści się: długość głowy 4,3-4,8 razy; średnica oka 12,2-14; największa wysokość ciała (tuż przed początkiem płetwy odbytowej) 4,1-5,4; wysokość trzonu ogonowego 3,3-3,7; długość płetwy piersiowej 7,1-7,8; długość płetwy brzusznej 12,0-17,8; wysokość płetwy grzbietowej 7,6-9,5; wysokość płetwy odbytowej 6,5-7,1; podstawa płetwy odbytowej 5,3-6,4. Płetwy bezbarwne. Żywa D. translucida jest nieomal przeźroczysta z wyjątkiem jej oczu, wewnętrzne struktury są doskonale widoczne włącznie z dwiema szeroko rozdzielonymi częściami pęcherza pławnego, kręgami i organami życiowymi. Jelito w postaci prostej, krótkiej rurki. Posiada charakterystyczny wzór melanoforów na ciele, jedna linia melanoforów wzdłuż środka ciała wyginająca się w górę ponad pęcherzem pławnym. Druga biegnie wzdłuż nasady płetwy analnej i następna łącząca się na końcu z tą pierwszą biegnie poziomo nad płetwą odbytową i rozciąga się z każdego boku na spodzie trzonu ogonowego do podstawy płetwy ogonowej. Na nasadzie płetwy ogonowej poprzeczny ciemny niewyraźny pasek. Melanofory na powierzchni grzbietowej nie występują z wyjątkiem nad tylną częścią mózgu. Boki brzucha z licznymi dużymi melanoforami. Podwójny rząd melanoforów na krótkim odcinku między płetwami brzusznymi a płetwą odbytową. Dorosłe ryby zachowują cechy larwalne, takie jak bezłuskowość, ograniczoną pigmentację, uproszczonym, zredukowanym i tylko częściowo skostniałym szkieletem. Długość życia według dr.Tysona wynosi mniej niż rok. Dojrzałe samice osiągają rozmiar 10,3-11,3 mm SL.

Występowanie: klimat tropikalny. Azja. Myanmar. Dolne Myanmar, drenaż rzek Sittang, Irawadi (Ayeyarwady/Irrawady) i Bago. Tę drobniutką rybę dr. Tyson R. Roberts znalazł 9 marca 1985 r. (nadchodzący koniec długiej pory suchej) wśród korzeni pływających wodnych roślin w wolno-płynącym płytkim potoku Dayame (maksymalna głębokość 1 m) wpływającym do rzeki Sittang ( 1,6 km na północ od miasteczka Daiku) leżącego 100 km na północny-wschód od miasta Yangon (Rangoon) w prowincji Pegu. Jest to ryba fitofilna i występuje w mętnych stawach i wolno-płynących potokach.

Rozmnażanie: Dr. Tyson stwierdził że D. translucida osiąga dojrzałość płciową w drugim lub trzecim miesiącu od zapoczątkowania ontogenezy (rozwoju osobniczego). Twierdzi również że zapłodnienie może być wewnętrzne. Duże samice posiadają w jajnikach kilka dojrzałych jaj z  kulami żółtkowymi, średnica jaj około 0,5 mm , inne jaja są w różnym stadium rozwoju. Drobna budowa i przeźroczystość dorosłej ryby połączone z małą ilością i porównawczo dużym rozmiarem jaj (0,3- 0,6 mm) może świadczyć o niezwykłej biologi rozmnażania. Główna hipoteza jest taka że rozmnażanie odbywa się w sposób ciągły z wyjątkiem przypadku przerwania przez drastyczne zmiany w środowisku naturalnym, takich jak powodzie lub wysychanie siedliska. Samica składa kilka jaj od 3 do 8 lub 10 tylko w czasie gdy na to pozwalają warunki. Ikra jest niekleista może być rozrzucana na roślinach ale również składana na podłożu w postaci stożkowatego złoża jaj. Inkubacja trwa kilkadziesiąt godzin. Gerhard Ott informuje, że samce są w stanie wytworzyć z niektórych kości hałas i przypuszcza się, że jest to mechanizm przyciągania samic w mętnej wodzie. Rodzice nie opiekują się ikrą i larwami. Dymorfizm płciowy; u samców otwór odbytowy znajduje się wyraźnie między płetwami brzusznymi, u samic bardziej z tyłu tuż przed początkiem płetwy odbytowej.

Pokarm: mikroorganizmy wodne.

Hodowla w akwarium: ryba rzadko hodowana w akwariach, nie rozpowszechniona w sprzedaży. Parametry wody; temperatura, 26 °C, pH 7,2, twardość całkowita 60 – 100 ppm CaCO3. Pokarm; wrotki (Rotatoria), larwy solowca (Artemia salina) i zawiesiny.

Linki:
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00842977.pdf#page-1

http://danios.info/fish/translucida.aspx

http://gallery.pethobbyist.com/data/3772danionella.jpg
http://www.tfhmagazine.com/freshwater/feature-articles/danionella-translucida-a-micro-glassfish.htm

Komentarze

Coś tutaj pusto... zostaw komentarz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sidebar