Głowacz szczupły (Cottus microstomus)

Heckel, 1837. Rodzina: Głowaczowate Cottidae. Bentopelagiczna, wody słodkie i słonawe.

Opis: D1 IX; D2 19; A 11-14: P 13-15; V I,4. Linia naboczna pełna, 33-36 porów.  Głowacz szczupły odróżnia się od innych europejskich głowaczy węższą głową, mniejszym otworem gębowym i krótszym trzonem ogonowym. Na pysku pomiędzy przednimi i tylnymi otworami nosowymi występuje płytka poprzeczna bruzda, u samców występują zrazikowate brodawki genitalne. Ciało nagie pokryte drobnymi kolcami rozciągającymi się do tyłu do trzonu ogonowego (zredukowane, czasami nie występują wcale – zależnie od występowania geograficznego). Płetwa ogonowa mniej więcej obcięta. Brak poprzecznych pasm na płetwach brzusznych. Długość standardowa 100 mm SL.

Występowanie: klimat umiarkowany. Europa. Zlewnia Morza Czarnego, zlewisko Dniestru, południowe zlewiska Odry i Wisły. Rozprzestrzeniony na wschód do Zatoki Fińskiej. Zmianie systematycznej uległ status  głowacza białopłetwego Cottus gobio, którego areał nie obejmuje obecnie Polski, natomiast jego pozycję zajął Cottus microstomus.

*

*                                                 *

Sprawozdanie, oraz Materjaly do fizjografji kraju, Tom 12, 1878, s. 57
Akademja Umiejętności w Krakowie.

Ryby zebrane w okolicy Sołotwiny, Stanisławowa i Halicza
 
Podał Prof. M. Łomnicki

 „Cottus microstomus Heck. (Babka). Koło Stanisławowa w obu Bystrzycach rzadko występuje (Pasieczna, Uhorniki, Opryszowce), częściéj znajduje się w potoku Rybniańskim, a im daléj ku górom, tém jest pospolitsza, zachodząc wraz z pstrągiem w najdalsze przytoki Bystrzycy sołotwińskiéj (Huta, Mezeryki, Doszczyna). Według rybaka sołotwinskiego M. trze się na wiosnę i zawsze pojedyńczo składa ikrę pod kamienie. Zwykle widywałem tę babkę przesiadującą pod wielkiémi głazami. Odznacza się płetwami V. niepręgowanemi i niedosięgającemi otworu odchodkowego, tudzież smuklejszym ogonem i stosunkowo węższą i ostrzejszą głową, czém się łatwo różni od b. pstropłetwéj, jako téż mniejszym wymiarem ciała. Dłułgość rosłych okazów wynosi 9 — 10-ciu cm.”

Linki:

https://archive.org/stream/pamitnikfizyogra2219unse#page/n383/mode/2up

http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=216

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/scorpaeniformes/cottidae/cottus/cottus_microstomus/index.htm

http://www.zsm.mwn.de/external/bayernfisch/portraits/cottus_gobio/portrait_cottus_gobio.html

http://www.archive.org/stream/freshwaterfishes00seeluoft#page/54/mode/2up/search/cottus

http://www.archive.org/stream/annalendeswiener02wien#page/146/mode/2up

Sidebar